Hoppa till huvudinnehåll
elderlylady
Trygghet, självständighet och delaktighet
För de individer som har omsorgsbehov och som bor i sitt eget hem är det särskilt viktigt att känna sig väl omhändertagen.

För individen

Trygghet, självständighet och delaktighet

 

Att vara självständig, delaktig och känna sig trygg är viktigt för alla människor. För de individer som har omsorgsbehov och som bor i sitt eget hem är det särskilt viktigt att känna sig väl omhändertagen. Det kan handla om att själv ha möjlighet att få stötting i vardagliga aktiviteter, att känna sig inkluderad och inte isolerad. För anhöriga är det viktigt att känna sig informerade och trygga med att sin anhörig blir väl omhändertagen.

 

Vi har olika digitala hjälpmedel och välfärdsteknik som stöttar individer, personal och verksamhet. Det kan exempelvis vara kalendrar som ger dygnorientering, som visar dagens aktiviteter och vad som ska hända senare i veckan. Det kan också handla om att skapa trygghet genom olika typer av larm. Anhöriga och stödpersoner kan se planerade och genomförda aktiviteter antingen på plats eller via webben. Om man vet vad som hänt under dagen underlättar det samtal mellan anhörig och den äldre. Att ha koll på vad som har hänt under dagen underlättar inte bara kommunikationen, utan bidrar också till att skapa struktur och dagliga rutiner för individen.

 

Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en närstående eller någon annan i personens närhet och kan fås som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet. Det är mycket viktigt att den välfärdsteknik som används är trygg och säker att använda och väl anpassad för målgruppen.

 

Oberoende forskning visar att hjälpmedel ger:

 

  • Ökad självständighet och förmåga att påbörja, genomföra och avsluta aktiviteter.
  • Förbättrade rutiner genom överblick och struktur över dagen, både för användare och anhöriga.
  • Ökat lugn genom att användarna kände sig trygga och mindre stressade.
  • Minskad stress, som i sin tur ledde till förbättrat minne och förmåga till social samvaro.
  • Förbättrad relation till användarna då familjemedlemmar och personal tycker att det är enklare att interagera och kommunicera med användarna.