Hoppa till huvudinnehåll

Samhällsekonomisk lönsamhet redan efter ett år

Evidence


Vetenskapliga studier inom området kostnadnytta för samhället pekar på är att införandet och användandet av kognitiva hjälpmedel till personer med psykisk funktions-nedsättning är mycket lönsamma såväl för samhället som för kommun, landsting, stat och användarna själva.

 

Lönsamhet för samhället, landsting och kommuner uppnås redan 1 år efter det att själva investeringen har gjorts. På 5-års sikt blir samhällstillskottet 146 000 SEK per användare.

 

Sammanfattande kostnadsnyttobedömning för samhällsekonomin


Den samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen har gjorts både ur ett kostnadsminskningsperspektiv och ur ett intäkts- och inkomstökningsperspektiv där lönsamhet uppnås genom:

  • Ökade samhällsintäkter beroende på tidigare inträde & ökad framgång på arbetsmarknaden
  • ​Ökade samhällsintäkter p.g.a. minskat behov av stödinsatser från anhöriga
  • ​Minskade kostnader för stat, kommun och landsting
  • ​Bättre resursutnyttjande för kommun och landsting

”Genom att summera de framräknade årliga kostnadsbesparingarna på 15 600 kr och 4 000 SEK med det beräknade värdet av produktionstillskottet, 13 200 kr, får vi ett samhällsekonomiskt tillskott på
32 800 kr per år per användare per år. Eftersom kostnaderna för hjälpmedlen var 30 100 kr betyder kalkylen att dessa kostnader sparas in redan efter knappt ett år. På 5-års sikt blir intäkterna för samhället 146 000 SEK per användare.”  Dahlberg, sid 26.

 

Lönsamhetsberäkningarna har gjorts både ur ett kostnadsminsknings-perspektiv och ur ett intäkts- och inkomstökningsperspektiv där lönsamhet uppnås genom:

Till dessa mer kvantifierbara effekter måste man också lägga till ett antal andra följder av hjäpmedlen som också får direkta ekonomiska konsekvenser såsom:

  • Mindre beslastning på sjukvården
  • Färre besök på psykakuter
  • Minskat behov av mediciner
  • Mindre behov av särskilt boende

 

Till sist men inte minst måste man även  lägga till de hälsoekonomiska effekterna. Hjälpmedeln leder till ökad självkänsla, ökad trygghet samt ökad livskvalitet för användarna. 

 

Abilia produkter:


MEMOday, MEMOmessanger, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, Natt- och Dag Kalender, MEMO Timer

 

Källor


Slutsatserna baseras på 4 forskningsstudier med totalt 447deltagare, studenter, ungdomar och vuxna med kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar, samt experter, vårdare, pedagoger och sjukvårdspersonal.