Hoppa till huvudinnehåll
Heathcare2

För individen

 

Ett rikare och bättre liv för alla

 

Diagnosen och utmaningarna kan se olika ut men målet är alltid detsamma: att hjälpa alla att få ett rikare och bättre liv. Diagnosen kan vara Downs syndrom, cerebral pares, ADHD/ADD eller en funktionsnedsättning inom autismspektrumet. Det kan också röra sig om en ryggmärgsskada eller hjärnskada till följd av en olycka, en stroke eller begynnande demens. Utmaningarna kan variera från kommunikationsproblem till svårigheter att planera och strukturera enkla vardagliga sysslor.

 

Abilia erbjuder specialhjälpmedel för särskilda utmaningar:

 

Svårigheter med talad kommunikation

Beroende av andra (till exempel anhöriga) för att utföra vardagliga sysslor

Svårigheter att använda apparater i hemmet

Kognitiva utmaningar, till exempel: behålla fokus på en uppgift

planera dagen

svårigheter att hantera förändringar

komma ihåg hur vissa uppgifter ska utföras

problem med det sociala samspelet

 

Abilia har ett stort sortiment av hjälpmedel för att personer ska kunna skapa struktur i sin vardag, kommunicera med människor i sin närhet, styra funktioner i hemmet eller vid behov kunna kalla på hjälp. Vi har delat in våra hjälpmedel i fyra kategorier: kommunikation, kognition, omgivningskontroll och larm.