Hoppa till huvudinnehåll
Carehome_old man.jpg
Självständighet, delaktighet och trygghet
Att vara självständig, delaktig och känna sig trygg är viktigt för alla människor, för de som bor i ett äldreboende är det särskilt viktigt att känna sig väl omhändertagen.

För individen

Självständighet, delaktighet och trygghet

 

Att vara självständig, delaktig och känna sig trygg är viktigt för alla människor, för de som bor i ett äldreboende är det särskilt viktigt att känna sig väl omhändertagen. Det kan handla om att själv ha möjlighet att vara med och planera sin vardag eller få bestämma vad som är viktigt för en. Det kan även handla om att känna sig inkluderad och accepterad för den man är. För anhöriga är det viktigt att känna sig informerade och trygga med att den boende blir väl omhändertagen.

 

Vi har olika kognitiva hjälpmedel och välfärdsteknik som stöttar både verksamheten och de boende. Det kan exempelvis vara en gemensam digital anslagstavla som visar dagens aktiviteter och vad som ska hända senare i veckan. Anhöriga och stödpersoner kan se planerade och genomförda aktiviteter antingen på plats eller via webben. Om man vet vad som hänt under dagen underlättar det samtal mellan anhörig och boende. Att ha koll på vad som har hänt under dagen underlättar inte bara kommunikationen för anhöriga och de boende, utan bidrar också till att skapa struktur och dagliga rutiner för de boende.

 

I de boenden som infört våra digitala hjälpmedel kan man se tydliga förändringar hos de boende med minskad stress, ökad förmåga att klara sig själva och en ökad livskvalitet.