Hoppa till huvudinnehåll

För samhället

 

Ökat deltagande och självständighet

 

Dagens samhälle är långt ifrån en utopi när det gäller jämlikhet och social hållbarhet, men många människor arbetar för att vi ska uppnå det målet. FN:s Agenda 2030 innehåller till exempel flera mål om en hållbar utveckling för personer med funktionsnedsättningar och Abilias målsättning är att uppnå dem. Anledningen är enkel: en bättre och mer hållbar framtid gynnar alla.

 

Hälsovårdens uppdrag är att ge personer med funktionsnedsättningar det stöd de behöver för att integreras helt i samhället. Integration innebär bättre hälsa. Faktum är att personer med någon inlärningssvårighet har betydligt sämre hälsa än den allmänna befolkningen.

 

Personer med funktionsnedsättningar är mer benägna att utsättas för vanliga orsaker till dålig hälsa, till exempel fattigdom, undermåligt boende, arbetslöshet och socialt utanförskap. Dessutom är utbildningsnivån generellt sett lägre bland personer med särskilda behov.

 

Abilia hjälper människor att vara delaktiga i samhället och att bli mer självständiga. Med rätt hjälpmedel får skolbarn bättre studieresultat. Vuxna blir mer benägna att arbeta och att ha en meningsfull sysselsättning. Detta gynnar inte bara de enskilda individerna utan också samhället i stort.