Hoppa till huvudinnehåll

MEMOplanner skapar trygghet för både boende och anhöriga

Genom satsningen på välfärdsteknik i Järfälla kommun ökar delaktigheten, tryggheten och självständigheten framförallt hos de äldre som bor där, men även för anhöriga och personal.

 

Ekens äldreboende i Järfälla kommun använder det kognitiva hjälpmedlet MEMOplanner som ger en tydlig bild över dagens aktiviteter och även kommande dagars aktiviteter. Samtidigt visas vilken personal som arbetar och vad de heter, vilket skapar en trygghet för både boende och anhöriga.

 

Elisabeth Helgöstam, projektledare för välfärdsteknik i Järfälla kommun, menar att välfärdsteknik handlar om människor och inte om själva utrustningen. Både anhöriga, boende och personal är mycket positiva till MEMOplanner, då alla får den tydliga överblick som behövs i den dagliga verksamheten. Det skapar en trygghet för de som bor där och även för anhöriga som enkelt ser vad som kommer att hända eller har hänt under dagen då de kommer för att hälsa på.

 

Aktiviteterna visas i både bild och text och innan en aktivitet startar hörs en signal för att påminna att något är på gång. Boende kan trycka på bilden på skärmen för att få informationen uppläst via en talsyntes, till exempel vilken mat som kommer att serveras till lunch, vilket är till stor hjälp för personer med nedsatt syn.

 

Järfälla Järfälla

 

Personalen administrerar informationen som syns i MEMOplanner från en dator eller surfplatta i personalrummet. Informationen lagras i webtjänsten myAbilia och synkroniserar direkt med MEMOplanner som hänger på väggen på både demensavdelningen och omsorgsavdelningen.

 

Tidigare har Ekens äldreboende informerat boende och anhöriga genom lappar på anslagstavla och hissar. Tack vare MEMOplanner slipper nu personalen byta ut lapparna som snabbt blir inaktuella, vilket ger en tryggare och snabbare informationsspridning.

 

Att Ekens äldreboende har lyckats så bra med detta beror på att personalen har varit så engagerade, säger Elisabeth Helgöstam och menar att MEMOplanner är både enkel, flexibel och överskådlig.

 

Se filmen från Ekens äldreboende i Järfälla kommun.