Hoppa till huvudinnehåll

Intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning  innebär att du har svårt att förstå och lära dig vissa saker. Att ha en intellektuell funktionsnedsättning  påverkar hela ditt liv, men bra rutiner och hjälpmedel kan göra vardagen lättare. En intellektuell funktionsnedsättning  kan bero på många olika saker. Det är ganska vanligt att ha andra diagnoser samtidigt med en intellektuell funktionsnedsättning . Det kan vara epilepsiCP (cerebral pares)autism eller andra funktionsnedsättningar som till exempel nedsatt syn. Det är också vanligt med hjärtproblem, depression, sömnstörningar, ätstörningar och fetma.

 

Hur kan vardagen för dig med intellektuell funktionsnedsättning se ut?

 

 • Du kan ha svårt att veta när uppgifter ska utföras och i vilken ordning, blir därför lätt passiv.
 • Du kan ofta missa viktiga moment i det du ska göra, för att du blir distraherad av annat.
 • Du kan ofta glömma saker som ska ske eller har skett.
 • Du kan ha svårt att hantera pengar och förstå abstrakta saker.
 • Du kanske “rymmer” ibland.
   

Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning :

 

 • En lindrig intellektuell funktionsnedsättning  innebär att du klarar det mesta själv men behöver hjälp med vissa praktiska saker som till exempel att sköta din ekonomi och tid.
 • Vid en måttlig intellektuell funktionsnedsättning kan du oftast tala och förstå sådant som är enkelt och hör ihop med vardagslivet. Du behöver stöd av människor som ser till att du har det bra och hjälper till med till exempel mat, kläder, tider och ekonomi.
 • Om du har en grav intellektuell funktionsnedsättning  kan du inte tala, utan visar vad du känner och vad du vill med kroppen, rösten och ansiktsuttrycket. Du behöver hjälp av människor som du känner för att bli förstådd.
   

I Sverige har ungefär en person av hundra en intellektuell funktionsnedsättning . Omkring en tredjedel av dem har en måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättning.

 

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning  innebär att du har svårt att tänka abstrakt, det vill säga förmåga att i tankarna göra beräkningar och tänka ut konsekvenser. Det tar längre tid för dig att lära in och att förstå olika saker. Däremot har du samma behov av trygghet och kärlek som vem som helst, men du har kanske ett annat sätt att uttrycka dina känslor på. Träning och möjligheter att få nya erfarenheter och upplevelser gör att du som har en intellektuell funktionsnedsättning kan förbättra vad du kan och hur du kan vara delaktig inom olika områden.

 

Hur kan vi hjälpa dig?


En intellektuell funktionsnedsättning är inte någon fysisk eller psykisk sjukdom. Den går inte att bota, men man kan kompensera för funktionsnedsättningen med goda rutiner och med hjälpmedel. När du känner att du inte har kontroll över det som sker i din omgivning kan vi på Abilia hjälpa dig. Vi har ett brett sortiment av olika digitala kalendrar som kan stödja dig i din vardag. Exempelvis genom att få överblick och struktur över din dag, kunna genomföra saker på egen hand genom tydliga instruktioner, bli påmind om saker ska göras, få stöd i pengahantering, tidsuppfattning och teoretiska begrepp. Du kan känna dig trygg även när du är utanför ditt hem eftersom du kan ta med dig din kalender överallt. Det finns inbyggda funktioner som exempelvis krishantering. Det innebär att du snabbt kan trycka på en knapp om du känner dig rädd eller om du blir akut sjuk, och du får omedelbart råd om vad du ska göra och vem du ska kontakta. Du kan också själv hålla koll på hur du mår och kontrollera din stress-nivå med hjälp av olika frågeformulär som du själv sätter ihop efter behov.

 

Våra hjälpmedel är även till stor hjälp för personer i din omgivning, då de kan upplysas om hur du mår, vad du gör och om du försöker att rymma – utan att de behöver befinna sig i närheten.

 

Nedan ser du ett par av våra hjälpmedel för dig med intellektuell funktionsnedsättning :

Struktur och självförtroende i skolan med hjälpmedel