Hoppa till huvudinnehåll
contact us

För individen

 

Utbildning är nyckeln till självständighet

 

 

De utmaningar som kognitiva funktionsnedsättningar, till exempel autism och ADHD, medför är olika för varje person. En del kan ha lätt för sig inom vissa områden, men ha stora svårigheter inom andra. Det de har gemensamt är praktiska vardagsproblem, till exempel att komma för sent eller för tidigt, inte hitta sina saker, glömma bort vardagliga sysslor som att packa skolväskan, vara osäkra på sitt dagliga schema, inte komma igång med aktiviteter – de saknar helt enkelt en ”startknapp”.

 

Vilka är vanliga utmaningar för elever med kognitiva funktionsnedsättningar?

 

  • svårigheter att förstå tid
  • komma ihåg vad som ska göras
  • behålla fokus på en uppgift
  • planera dagen
  • ha motivation att komma igång med och avsluta aktiviteter

 

Dessa utmaningar leder ofta till stress och oro. Våra hjälpmedel ger barn med funktionsnedsättningar verktyg för att hantera stress och oro i det dagliga livet. Genom att ändra deras beteende i stället för att behandla deras symtom får de ökat självförtroende och oberoende.

 

För barn med kognitiva utmaningar är konsekvens viktigt. Grunden för våra kognitiva hjälpmedel är Abilias kvartursprincip. Omfattande forskning visar att kvartursprincipen är en mycket effektiv metod för att hjälpa barn att förstå och kunna relatera till begreppet tid.

 

Vilket tekniskt hjälpmedel som passar bäst till varje enskilt barn beror på elevens individuella behov och på vilka andra hjälpmedel och metoder som skolan använder.

 

Det bästa tekniska hjälpmedlet är det som faktiskt används. Vi har ett stort sortiment av tekniska hjälpmedel, allt från enheter för enkel tidshantering till verktyg för att planera och skapa struktur. För planeringshjälpmedel finns webbtjänsten myAbilia, där både skolpersonal och anhöriga kan hantera innehåll genom fjärråtkomst.

 

Handi som verktyg i skolan - Video

MEMO Timer - ett verktyg för tidshantering, Video

Handi - Emma får hjälp att hålla koll, Video