Hoppa till huvudinnehåll

Larm

En individuell larmlösning kan på många sätt göra vardagen friare och säkrare. Vi har stationära och bärbara larm som detekterar epileptiska anfall. Dessa kan användas dygnet runt, enbart i sängen eller när individen är hemifrån. ​ För individer med en kognitiv funktionsnedsättning kan det vara skönt att kunna sova i eget rum. ​ Med passiva larmdetektorer kan anhörig eller vård-och omsorgspersonal ge tillsyn om individen har nedsatt balans, är på väg att gå ut mitt i natten eller har andra behov av omsorg. ​För individer med rörelsenedsättningar kan det vara skönt att via en knapptryckning tillkalla en person från annat rum. ​

Larm kan tas emot av anhörig eller vård-och omsorgspersonal via personsökare, mobiltelefon eller annat larmsystem. Lösningarna fungerar i alla typer av boende och vårdmiljöer.

Läs mer i broschyren: För en ökad trygghet -larmhjälpmedel