Hoppa till huvudinnehåll
laughing with friend
Vi vill göra skillnad för våra användare och ge personer med särskilda behov möjlighet att vara delaktiga och oberoende.
En förståelse för användarna och de behov som följer med specifika diagnoser är grundläggande när vi utvecklar våra produkter. Forskningsstudier ger starka bevis för att Abilias hjälpmedel stödjer användare att strukturera och hantera sina dagliga liv, att ta kontroll och skapa ökat självförtroende, oberoende och deltagande i vardags- och arbetslivet.

Våra användare

Vi vill göra skillnad för våra användare och ge personer med särskilda behov möjlighet att vara delaktiga och oberoende. En förståelse för användarna och de behov som följer med specifika diagnoser är grundläggande när vi utvecklar våra produkter. Forskningsstudier ger starka bevis för att Abilias hjälpmedel stödjer användare att strukturera och hantera sina dagliga liv, att ta kontroll och skapa ökat självförtroende, oberoende och deltagande i vardags- och arbetslivet.

 

Vad är en funktionsnedsättning?

 

En funktionsnedsättning betyder att individen har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en funktionsnedsättning, andra får den exempelvis genom en sjukdom eller olycka, och kan ha den under en period eller för alltid. Oavsett bakgrunden till funktionsnedsättningen så har alla människor rätt till ett självständigt liv i samspel med sin omgivning. Abilia vill skapa förutsättningar för personer med särskilda behov och vi menar att alla människor ska ha samma möjlighet oavsett förmåga. Med bakgrund av forskningsresultat vet vi att våra hjälpmedel stödjer människor i sin vardag. 

 

Vad är en kognitiv funktionsnedsättning?

 

Kognition är ett psykologiskt begrepp och står för processer som finns i hjärnan och som styr funktioner som hjälper oss att förstå, lagra, och använda information. Till dessa funktioner hör minne, inlärning, uppmärksamhet, impulsreglering och föreställningsförmåga. Om individen har en kognitiv funktionsnedsättning innebär det att signalerna till hjärnan inte samordnas, de är blockerade. Individen kan ha svårt med sociala relationer, inlärning, att koncentrera sig, att förstå tiden eller att skriva och räkna. Det händer ofta att vardagen blir rörig, och att det är svårt att se en mening med allt. Detta kan i sin tur leda till ångest och depression.

 

Vad är en kommunikativ funktionsnedsättning?

 

Kommunikativa funktionsnedsättningar kan te sig på många olika sätt och bero på skiftande omständigheter. En del har medfödda svårigheter som innebär att de inte har en naturlig språkutveckling. Det kan handla om att det är svårt för individen att hänga med i det sociala samspelet och att uttrycka sina känslor och behov på ett sätt som andra förstår. Andra råkar ut för något i livet som gör att de tappar talförmågan. En sjukdom eller en olycka kan innebära att talet helt eller delvis försvinner. Rösten kanske fungerar men den kan vara väldigt svag, knappt hörbar.

 

Oavsett vilken funktionsnedsättning individen har så är kommunikation en självklarhet för de flesta, och att kunna kommunicera är viktigt. Det handlar om att förmedla behov, behålla självständighet och personlighet, att kunna föra ett samtal och ta initiativ.

 

Andra funktionsnedsättningar

 

Det är mycket vanligt att människor lider av olika funktionsnedsättningar, stora som små. Individen kan exempelvis ha en nedsatt rörelseförmåga som innebär svårigheter med att röra vissa eller större delar av sin kropp, vilket i sin tur kan påverka kognition, perception, kommunikation, förflyttning samt grov- och finmotorik. Många diagnoser kan vara medfödda, eller uppstått på grund av skada eller sjukdom.

 

Om individen har en funktionsnedsättning kan det vara svårt att klara av sin vardag på egen hand, och individen blir beroende av hjälp från andra människor i sin omgivning. Beroende på grad av funktionshinder kan individen dagligen utsättas för utmaningar som t.ex. ta sig igenom en dörr, tända och släcka lampor, slå på TV:n eller bara att ringa ett samtal.

Individer som har epilepsi kan vara rädda för att råka ut för ett anfall utan att någon får reda på det. Närstående kan vara oroliga och önska att snabbt bli meddelade om det händer någonting.