Hoppa till huvudinnehåll

Ökad förmåga att minnas

Evidens


Ett flertal forskningsstudier rapporterar att Abilias kognitiva hjälpmedel förser de deltagande användarna med minnesstöd, och kan ha en positiv effekt på deras minnesförmåga. Hjälpmedlen underlättar utvecklingen av självhjälpsstrategier. 

 

Redskapen stöder användaren i att minnas tider, datum och aktiviteter som berör vardagslivet, arbetet och det sociala livet.  Användarna kan till exempel använda larmfunktionen eller påminnelsefunktionen i Handi som stöd för att komma ihåg möten och uppgifter. Det kan vara om vad som behöver handlas, om tvätt, matlagning, städning, när de ska gå och lägga sig eller ta sina mediciner.

 

Mobila enheter kan också ha en positiv effekt på användarens kunskap och förståelse om sin minnesförmåga samt även ha en faktisk träningseffekt på minnesförmågan. Några av deltagarna i studien påpekar att de kommer in i en bra rutin när de börjar använda vissa funktioner på den mobila enheten, som till exempel att strukturera aktiviteter i hushållet. Användarna upplever att de efter en tids användning inte längre behöver bli påminda i de här särskilda situationerna. De kommer själva ihåg vad och hur de ska göra. 

 

Produkter från Abilia


MEMOday, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, Natt- och Dag Kalender, MEMO Timer

 

Källor


Slutsatserna baseras på sju forskningsstudier med totalt 482 deltagare, äldre med demens, barn, ungdomar och vuxna med kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar, samt närstående, vårdare och sjukvårdspersonal. 

Adolfsson 2014, Adolfsson 2015, Bengtsson 2010, Dahlin 2013, Jacobsson 2004, Jonsson 2008 och Svahn 2010.