Hoppa till huvudinnehåll
autism

FN:s Agenda 2030 och samhällspåverkan

 

Hur vi bidrar

 

Abilia bidrar till ett hållbart samhälle. Vår ambition är att arbeta för de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

 

Genom att tillhandahålla rätt hjälpmedel och stöd hjälper vi människor att bli oberoende och att bli mer delaktiga i och bidra till samhället. Samhället är tyvärr inte jämlikt än och det drabbar människor med funktionsnedsättningar. Vi kan hjälpa till att minska ojämlikheten.

 

Med rätt hjälpmedel får elever möjlighet att uppnå bättre resultat. En arbetstagare får chans att tjäna sitt uppehälle och ha en meningsfull sysselsättning. Rätt hjälpmedel som stöd i en persons liv ökar kraftigt möjligheterna att lyckas i skolan och på arbetet och att kunna bidra till samhället. Att vara delaktig i samhället ger positiva effekter på vår hälsa och vårt välbefinnande. 

 

Vill du läsa hur en av våra användare - Bonnie - har fått hjälp via en kombination av hjälpmedel? Läs en av våra användarberättelser.

 

Det finns 17 globala mål och 169 delmål som syftar till att förverkliga de mänskliga rättigheterna och skapa en bättre och mer hållbar framtid för alla människor. Målen är sammanlänkade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga.

 

Vill du veta mer om Agenda 2030, hållbarhetsmålen kopplat till människor med funktionsnedsättningar?

 

Abilia fokuserar på följande mål för att ge människor med funktionsnedsättningar en bättre framtid och ett bättre vardagsliv:

 

3  -  God hälsa och välbefinnande

4  -  Utbildning av god kvalitet

8  -  Anständig sysselsättning och ekonomisk tillväxt

10 - Minskad ojämlikhet

11 - Hållbara städer och samhällen 

 

globala målen