Hoppa till huvudinnehåll

Ökad självständighet

Evidens


Resultat från vetenskapliga studier visar starkt stöd för att Abilias kognitiva hjälpmedel bidrar till ökad självständighet, underlättar eget boende och främjar välbefinnandet.

Användarna känner att de behöver mindre stöd och inte är så beroende av omgivningen för att klara av sina vardagsrutiner och andra specifika aktiviteter. De känner sig säkrare på sin förmåga att själva planera och hantera sina liv. Användning av redskapen låter användarna växa och mogna in i ett vuxenliv och ger dem ökad självständighet både hemma och i skolan eller på arbetet, och främjar välbefinnandet.

Vårdare och närstående upplever att användarna blir mer självständiga, är på bättre humör och blir mer kapabla att klara livet på egen hand.

 

De upplever att:

  • de får färre telefonsamtal och frågor från användarna om vilken dag det är, eller vilken tid det är på dygnet
  • behovet att påminna användarna om olika aktiviteter minskar
  • användarna slutade lämna bostaden på natten och slutade störa grannarna.

 

Produkter från Abilia


MEMOday, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, Natt- och Dag Kalender, MEMO Timer

 

Källor 


Resultatet baseras på 17 forskningsstudier med totalt ca 760 deltagare, äldre med demens eller barn, ungdomar, vuxna med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar, samt närstående, vårdare och sjukvårdspersonal. 

 

Adolfsson 2014, Arvidsson 2006, Bakken 2014, Bengtsson 2010, Dahlin 2013, Gatu 2003, Grön 2014, Hagen 2006, Janeslätt 2014, Jonsson 2008, Lindstedt 2013, Meland 2015, Mellgren 2015, Pettersson 2008, Svahn 2010, Thagesson 2015 och Topo 2007.