Hoppa till huvudinnehåll
LSS carehome drums
Trygghet, självständighet och delaktighet ger mening med livet
Trygghet, självständighet och delaktighet är viktiga parametrar för en meningsfull tillvaro. Detta kan uppnås genom att man som boende individ inom LSS-verksamhet får hjälp att förbättra sin kommunikation, att få hjälp med planering och hantering av de individuella aktiviteterna såväl som att delta i meningsfulla gemensamma aktiviteter.

För individen

 

Trygghet, självständighet och delaktighet ger mening med livet

 

Att vara självständig, delaktig och känna sig trygg är viktigt för alla människor och för de som bor i ett gruppboende och deltar i daglig verksamhet är det särskilt viktigt att känna sig väl omhändertagen. Det kan handla om att ha möjlighet att vara med och planera sin vardag eller få bestämma vad som är viktigt för en själv. Det kan även handla om att känna sig inkluderad och accepterad för den man är.

 

Trygghet, självständighet och delaktighet är viktiga parametrar för en meningsfull tillvaro. Detta kan uppnås genom att individen får hjälp att förbättra sin kommunikation, att få hjälp med planering och hantering av de individuella aktiviteterna såväl som att delta i meningsfulla gemensamma aktiviteter. Det finns även hjälp att få mot ångest, motorisk oro eller sömnsvårigheter.

 

För anhöriga är det viktigt att känna sig informerade och trygga med att den boende blir väl omhändertagen.

 

Abilias välfärdsteknik har individen i fokus

 

Oberoende forskning visar att hjälpmedel ger:

  • Förbättrad kommunikationsförmåga genom alternativ kompletterande kommunikation.
  • Ökad självständighet och förmåga att påbörja, genomföra och avsluta aktiviteter.
  • Förbättrade rutiner genom överblick och struktur i tillvaron, både för användare och anhöriga.
  • Ökat lugn och förbättrad sömn genom att användarna kände sig trygga och mindre stressade.
  • Minskad stress ledde till förbättrat minne och förmåga till social samvaro.