Hoppa till huvudinnehåll
arbetsplats
Ökat deltagande och ökad självständighet hos individer
Med existerande välfärdsteknik kan sociala effekter uppnås såsom ökat deltagande och ökad självständighet hos individer. Genom att implementera välfärdsteknik som bidrar till ett mer jämlikt samhälle där självbestämmande, integritet, inflytande och medbestämmande står i centrum agerar man i linje med samhällets mål.

För samhället

 

Hjälpmedel är välfärdsteknik med fokus på individ, självständighet och delaktighet

 

Samhällets mål är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Lagen om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer med funktionsnedsättningar syftar till att säkerställa jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället.

 

Att bedriva ett gruppboende måste vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

 

Med existerande välfärdsteknik kan sociala effekter uppnås såsom ökat deltagande och ökad självständighet hos individer. Genom att implementera välfärdsteknik som bidrar till ett mer jämlikt samhälle där självbestämmande, integritet, inflytande och medbestämmande står i centrum agerar man i linje med samhällets mål.

 

Studier visar på att dagens individuella hjälpmedel ger större effekt än att endast göra det bättre för den enskilde individen. Alla tjänar på när hjälpmedel är välfärdsteknik som bidrar till ett socialt hållbart samhälle där personer med funktionsnedsättningar får förbättrade levnadsvillkor och ökad delaktighet i samhällslivet.