Hoppa till huvudinnehåll
Old love

För samhället

 

Digitalisering och förebyggande omsorg ger samhällsekonomiska vinster

 

Utvecklingen i vårt samhälle leder till att människor lever längre än någonsin tidigare. Det är goda nyheter för oss alla men det innebär en utmaning för samhället. I takt med att vi blir allt äldre drabbas vi i högre grad av långvariga hälsoproblem och behöver mer sjukvård och social omvårdnad.

 

Det är personer över 80 år och äldre som är de stora vård-och omsorgskonsumenterna. Den här utvecklingen leder till nya krav på välfärdens organisering och resurstilldelning. Det är också angeläget att skapa likvärdig omsorg över landet.

 

Omsorgsverksamheten måste anpassas till att möta behoven för denna växande del av befolkningen och et är många olika områden som måste utvecklas. En del är att dra nytta av digitaliseringen och digitala verktyg samt att arbeta med förebyggande insatser för att optimera de befintliga resurserna. Det måste finnas möjlighet att bo kvar hemma samtidigt som de äldre har rätt till trygghet, självständighet och delaktighet.

 

Att arbeta med förebyggande insatser är kritiskt för att individen ska kunna bibehålla eller öka sin aktivitetsnivå, trygghet och självständighet när det finns en risk för förhöjd funktionsnedsättning. Förebyggande insatser är dessutom en av nycklarna för att klara av omsorgsbehovet då personer som lever i ordinärt boende är äldre idag än tidigare samtidigt som det finns färre tillgängliga platser på särskilt boende. Förebyggande vård och hjälpmedel är en investering som leder till att resurser används på ett mer effektivt sätt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.