Hoppa till huvudinnehåll

Delta i samhällsgemenskapen och påverka vardagen

Evidens


Forskningsstudier visar att Abilias kognitiva hjälpmedel underlättar att ta kontakt, kommunicera och delta med andra i sociala situationen.

 

Användarna tycker att de  tar mer initiativ till att interagera och ta kontakt med andra personer, och deltar mer i olika aktiviteter. Att använda Abilias elektroniska tid- och planeringsredskap ger användarna bättre förmåga att klara av svåra situationer. Det gör att de känner sig mer avslappade vilket lindrar deras oro och får dem att känna sig bekvämare i sociala situationer. De känner  sig mer som en del av samhället, med möjlighet att påverka sitt vardagsliv.

 

Familjemedlemmar och vårdare tycker att det är enklare att interagera och kommunicera med användarna och att deras relation till användarna förbättras. De upplever också att användarna har en större vilja och motivation att delta i sociala situationer.

 

Produkter från Abilia


MEMOday, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, Natt- och Dag Kalender, MEMO Timer

 

Slutsatserna baseras på åtta forskningsstudier med totalt 504 deltagare, äldre med demens, barn, ungdomar och vuxna med kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar, samt närstående, vårdare och sjukvårdspersonal. 

Adolfsson 2015, Bakken 2014, Dahlin 2013, Lindstedt 2013, Mattsson 2009, Meland 2015, Mellgren 2009 och Wennberg 2010.