Hoppa till huvudinnehåll

Kompetensguide

 

Abilia Kompetensguide för kognitivt stöd

 

Kompetensguiden är en digital tjänst som syftar till att stödja förskrivare och arbetsterapeuter i att ge personer med kognitiva utmaningar rätt insatser och hjälpmedel utifrån individens behov. Den är en hjälp i beslutsprocessen om vilken insats som bör ges - ett beslutstöd helt enkelt.

Har du redan tillgång till guiden, logga in här.

 

Genom vår digitala tjänst kan vi enklare tillgängliggöra kunskap om kognitiva utmaningar och vilka hjälpmedel som är anpassade till olika typer av kognitiva utmaningar. Vår förhoppning är att fler individer ska få de insatser de behöver för att till fullo leva ett självständigt liv med kognitiv trygghet och större delaktighet hemma, i skola, i arbete och i samhället i stort.

 

Vi ser också att kompetensguiden kan bidra till en enklare och effektivare förskrivning av kognitionshjälpmedel.

 

Abilias hjälpmedel är utvecklade för att stötta personer att utföra Aktiviteter i Dagliga Livet (ADL). Våra kognitionshjälpmedel förbättrar aktivitetsförmågan hos en person med en kognitiv funktionsnedsättning.

 

Hjälpmedlen kan stödja en eller flera av dessa funktioner:

  • Tid och planering
  • Minne och intellekt
  • Uppmärksamhet och fokus
  • Energinivå och motivation

 

Abilias kompetensguide hjälper dig utvärdera vilket Abilia-hjälpmedel som passar bäst för din klient baserat på kognitiv förmåga och diagnos.

 

Vård och omsorg ska ske nära individen. Vi vet idag att det saknas kompetens inom kognitivt stöd i skola och omsorg. Kompenserande hjälpmedel är en preventiv, långsiktig och kostnadseffektiv insats och därmed samhällsekonomiskt hållbar. Därför har vi på Abilia beslutat oss att dela med oss av vår kunskap.

 

 

Vår guide är skapad med förskrivarens perspektiv

 

Abilias kompetensguide följer arbetsterapeutens typiska arbetssätt och metodik. Den bygger på ICF, internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa från Världshälsoorganisationen (WHO). Guiden utgår från individen, dess utmaningar, möjligheter och självständighet och hjälper att utvärdera vilket Abilia-hjälpmedel som passar bäst

 

Vad erbjuder guiden?

 

Guiden tydliggör typiska utmaningar kopplat till diagnos och föreslår vilka hjälpmedel är mest lämpliga för olika kognitiva utmaningar. Kompetensguiden innefattar bland annat också tips och steg för att få bästa effekt av hjälpmedlen.

 

I guiden erbjuder vi följande information och verktyg för varje behovsområde.

  • Beskrivning av funktionsnedsättning
  • Beskrivning av typiska utmaningar och behov
  • Tydlig produktinformation
  • Implementeringsguide
  • Användarberättelser

 

 

Vilka behov och diagnoser täcker guiden?

Autism

Autism

ADHD

ADHD, ADD

Developmental disorder

Intellektuell funktionsnedsättning

Dementia

Kognitiv svikt, demenssjukdomar

Hur får jag tillgång till guiden?