Hoppa till huvudinnehåll
teens

Rätt hjälpmedel i rätt tid kan göra verklig skillnad

Abilia verkar för ett socialt hållbart och inkluderande samhälle där personer med särskilda behov känner trygghet, självständighet och delaktighet. Genom tidiga insatser ges bättre förutsättningar för alla att leva ett rikare liv. Med våra medicintekniska hjälpmedel kan människor skapa struktur i sin vardag, kommunicera, styra sin hemmiljö eller kalla på hjälp. Forskningsresultat visar på bestående effekter för individ, verksamheter och samhälle.