Hoppa till huvudinnehåll
arbetsplats

För individen

 

Oberoende är en mänsklig rättighet

 

Att ta kontroll över sitt eget liv och vara fri att fatta sina egna beslut är en grundläggande mänsklig rättighet, och här spelar arbetet en viktig roll. Att kunna tjäna sitt uppehälle är ett basalt behov som ger både personligt och ekonomiskt oberoende och en känsla av meningsfullhet och ökad livskvalitet.

 

De utmaningar som kognitiva funktionsnedsättningar medför, till exempel autism, ADHD eller inlärningssvårigheter, är olika för varje person. En del kan ha lätt för sig inom vissa områden, men ha stora svårigheter inom andra.  Det som de har gemensamt är ofta svårigheter som orsakar praktiska problem i vardagen och gör det svårt att sköta ett jobb som alla andra utan någon form av anpassning av arbetsuppgifterna.  

 

Vilka utmaningar är vanliga för anställda med kognitiva funktionsnedsättningar?

 

•    att behålla fokus på en uppgift
•    planera arbetsdagen
•    svårigheter att hantera förändringar
•    komma ihåg vad som ska göras och hur vissa uppgifter ska utföras
•    förstå sitt eget ansvar gentemot kollegerna

 

Dessa utmaningar kan leda till stress, oro och till och med till psykiskt sammanbrott. Det finns flera sätt att förbättra arbetsmiljön genom att anpassa arbetstakten och arbetsuppgifterna.  

Med våra hjälpmedel får anställda med särskilda behov ett sätt att strukturera och planera dagen och även anvisningar om hur särskilda arbetsuppgifter ska utföras. Genom anpassade arbetsuppgifter och stöd kan de anställda göra ett mycket bättre jobb med mindre stress, och detsamma gäller för både chefer och kolleger.