Hoppa till huvudinnehåll

Ökad livskvalitet – närstående och vårdare

Evidens


Forskningsstudier visar att om användarna förses med kognitiva hjälpmedel reduceras behovet av support och övervakning från anhöriga och vårdare, arbetet med användarna underlättas och relationen förbättras. Det förbättrar kvaliteten på deras vardag och ger större arbetstillfredsställelse för närstående, vårdare och sjukvårdspersonal.

 

Minskad stress


Familjemedlemmar, vårdare och sjukvårdspersonal blir mindre stressade och känner sig lugnare när användarna kan hantera mer i vardagslivet på egen hand. 

 

Förbättrade relationer


Familjemedlemmar, vårdare, sjukvårdspersonal och lärare tycker att det går lättare att interagera och kommunicera med användarna. De upplever färre konflikter med användarna och deras relation förbättras.

 

Större arbetstillfredsställelse för vårdare och sjukvårdspersonal


Vårdare, lärare och sjukvårdspersonal vid t.ex. gruppboende tycker att de kan arbeta effektivare och fokusera på mer praktiska frågor och meningsfulla uppgifter än att bara tillfredsställa grundläggande behov. De upplever en större tillfredsställelse i sitt arbete.

 

Familjemedlemmar får mer tid för egna aktiviteter och yrkesarbete. Familjemedlemmar kan koncentrera sig mer på egna aktiviteter och egna jobb och det blir möjligt för dem att arbeta mer, t.ex. öka från deltid till heltid. Studier uppskattar att familjemedlemmar kan minska sin stödtid med minst en till tio timmar per vecka. Minskade restider bör också tas med i beräkningen.

 

Källor


Slutsatserna baseras på 20 forskningsstudier med totalt 1 124 deltagare, äldre med demens, barn, ungdomar, studerande och vuxna med kognitiva och/eller psykiska funktionsnedsättningar, samt närstående, vårdare och sjukvårdspersonal.