Hoppa till huvudinnehåll
Heathcare2

Hjälpmedel för ökat deltagande och självständighet

Hälsovård

 

Alla gynnas av ökat deltagande och självständighet

 

Vi tror på ett socialt hållbart samhälle där alla kan bidra, oavsett vilka utmaningar de står inför. Vi vill ge personer med särskilda behov möjlighet att vara delaktiga och oberoende. I nära samarbete med hälsovården och med personer med särskilda behov har vi utvecklat högkvalitativa hjälpmedel för att personer ska kunna skapa struktur i sin vardag, kommunicera med människor i sin närhet, styra sin hemmiljö och vid behov kunna kalla på hjälp.

 

Hälso- och sjukvården har ett ansvar för att alla människor med särskilda behov får den hjälp de behöver för att kunna leva ett bra liv. Abilia har ett nära samarbete med hälsovården för att fokusera på den enskilda individen och göra det så enkelt som möjligt att hitta rätt hjälpmedel och att anpassa hjälpmedlen till varje enskild individs behov så gynnar det både individen och samhället. Abilia utvecklar inte bara högkvalitativa hjälpmedel, utan vi tillhandahåller också utbildning och stöd till administratörer, arbetsterapeuter och logopeder så att de lättare kan välja rätt hjälpmedel.

 

Lokala myndigheter och deras samarbetspartner som tillhandahåller tjänster till personer med särskilda behov strävar hela tiden efter att erbjuda de bästa hjälpmedlen på ett kostnadseffektivt sätt. För terapeuter, pedagoger och de myndigheter som ansvarar för den offentliga hälsovården är det inte alltid så enkelt att hålla sig uppdaterade om det stora utbudet av hjälpmedel och att välja de som passar bäst för specifika diagnoser och behov.

 

Abilia hjälper till att förenkla bedömningen och förskrivningsprocessen genom produktdemonstrationer, bedömningsstöd och utlåning på prov. Vi hjälper den person eller grupp som ansvarar för bedömningen att få information om de produktegenskaper och -fördelar som passar för varje enskild individs behov. Abilias produkter är indelade i fem kategorier: kommunikation, omgivningskontroll, kognitivt stöd, sinnesstimulerande tyngdprodukter och larm.

 

Samhället, hälsovården och lokala myndigheter har ett ansvar för att alla människor med särskilda behov får den hjälp de behöver för att kunna leva ett bra liv. Personer med funktionsnedsättningar har en grundläggande mänsklig rättighet att inkluderas i samhället, få tillgång till utbildning och att delta i arbetslivet. Vi är övertygade om att rätt hjälpmedel kan göra hela skillnaden.