Hoppa till huvudinnehåll

Minskad stress för användarna, närstående och vårdare

Evidens 


Enligt ett flertal forskningsstudier bidrar användning av Abilias kognitiva hjälpmedel till att minska stress både för användaren, deras närstående och vårdare. Livet blir mer hanterbart och enkelt.

 

Användare säger att användning av hjälpmedlen förbättrar förutsägbarheten och gör att de kan undvika oväntade överraskningar. Det ger kontroll över viktiga rutiner och minskar risken att glömma en aktivitet eller att ta sina läkemedel. Den ökade känslan av kontroll gör att de känner sig mer avslappade och att deras oro och stress minskar. 

 

När användarna kan hantera mer vardagsaktiviteter själva upplever familjemedlemmar och vårdare att kommunikationen blir bättre och att det blir färre konflikter med användarna. Det lindrar deras oro och de känner sig mindre stressade.

 

Produkter från Abilia


MEMOday, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, Natt- och Dag Kalender, MEMO Timer

 

Källor


Slutsatserna baseras på 8 forskningsstudier med totalt 598 deltagare, äldre med demens, barn, ungdomar, studerande och vuxna med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar, samt närstående, vårdare och sjukvårdspersonal.

Bakken 2014, Dahlin 2013, Grön 2104, Janeslätt 2014, Meland 2015, Svahn 2010, Thagesson 2015 och Topo 2007.