Hoppa till huvudinnehåll

Självförtroende att hantera vardagen

Evidens


Vetenskapliga studier visar på att användning av kognitiva hjälpmedel ger användare en känsla av kontroll och säkerhet, styrker självkänslan och ger ökat självförtroende i att kunna planera och hantera vardagen på egen hand.

 

Användarna upplever att hjälpmedelen hjälper dem att  klara av och hantera vardagsrutiner och att de slipper att ständigt få oväntade överaskningar. Deras förmåga att uppfylla olika roller i sina liv ökar och de får en känsla att vara precis som alla andra. Det bidrar till att de känner ökad kontroll över olika händelser som uppstår i vardagen samt att de får ökat självförtroende och säkerhet att planera och hantera vardagslivet på egen hand.

 

Närstående och vårdare upplever att användarna behöver mindre stöd av omgivningen för att klara vardagsaktiviteter, och de får färre telefonsamtal som gäller tid och dag från användarna. De tycker  att användarna blir tryggare i att kunna planera och fungera i vardagslivet.

 

Användare med demens går inte längre upp lika ofta på nätterna, slutar lämna bostaden på natten, slutar störa sina grannar, kommer ihåg att ta sina läkemedel, blir lugnare och känner sig säkrare.

 

Produkter från Abilia


MEMOday, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, Natt- och Dag Kalender, MEMO Timer.

 

Källor


Slutsatserna baseras på tio forskningsstudier med totalt 641 deltagare, äldre med demens, barn, ungdomar och vuxna med kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar, samt närstående, vårdare och sjukvårdspersonal. 

Bakken 2014, Dahlin 2013, Forsenäs 2011, Hagen 2006, Janeslätt 2014, Jonsson 2008, Meland 2015, Mellgren 2015, Svahn 2010 och Topo 2007.
Se hela referenslistan här.