Hoppa till huvudinnehåll
omsorg

Skapa en lugn och trygg boendemiljö

För de som erbjuder boenden för äldre är det viktigt att skapa en lugn och trygg boendemiljö, både för personal och de som bor där. När de boende blir lugnare och tryggare underlättar det för personalen som kan fokusera på att skapa aktiviteter och utveckla verksamheten.

Särskilt boende

 

Skapa en lugn och trygg boendemiljö

 

För de som erbjuder boenden för äldre är det viktigt att skapa en lugn och trygg boendemiljö, både för personal och de som bor där. När de boende blir lugnare och tryggare underlättar det för personalen som kan fokusera på att skapa aktiviteter och utveckla verksamheten. Idag är det många som erbjuder boenden för äldre och gemensamt för dem är vikten av att erbjuda ett boende som är attraktivt både för boende, anhöriga och medarbetare. Digital teknik och möjlighet att tillgodose individens och verksamhetens behov får ett allt större genomslag och utgör en viktig konkurrensfördel för att locka till sig boende.

 

Att driva äldreboende och vård-och omsorgsboende innebär flera utmaningar. Målet med verksamheten är att de äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. De äldre ska kunna åldras i trygghet, med bibehållet oberoende samt bemötas med respekt. En viktig faktor är att ha tillgång till god vård och omsorg. Samtidigt är det allmänt känt idag att verksamheten påverkas av utmaningar såsom hög sjukfrånvaro, hög personalomsättning, brist på medicinsk kompetens, brist på digital kompetens och finansiella begränsningar.

 

Studier visar att det går att komma runt problem som dessa, utan att det behöver innebära stora investeringar. Det finns välfärdsteknik tillgänglig och digitala hjälpmedel som gör skillnad för både boende, personal och anhöriga, men även för verksamheten i sig. Det finns flera goda exempel där äldreboende har infört individuella kognitiva hjälpmedel för att skapa tydlighet och struktur för de boende och som hjälper dom med kognitiva utmaningar. Detta har i sin tur gett en bättre arbetsmiljö för personalen.

 

En välfungerande verksamhet skapas genom att balansera återhämtning och aktivitetsnivå för den boende.

 

 

Abilias välfärdsteknik möjliggör:

 

  • Säkerhet och integritet med olika typer av larm.
  • Förutsägbarhet och självkänsla via digitala verktyg för kognitivt stöd.
  • Självständighet och frihet skapa genom att kunna styra sin omgivning.
  • Trygghet och återhämtning via sinnesstimulerande tyngdprodukter.

 

Läs mer om våra hjälpmedel för kognitiv svikt och demens här

 

Oberoende forskning visar att hjälpmedel ger:

 

  • Ökad självständighet och förmåga att påbörja, genomföra och avsluta aktiviteter.
  • Förbättrade rutiner genom överblick och struktur över dagen, både för användare och anhöriga.
  • Ökat lugn genom att användarna kände sig trygga och mindre stressade.
  • Minskad stress ledde till förbättrat minne och förmåga till social samvaro.
  • Familjemedlemmar och personal tycker att det är enklare att interagera och kommunicera med användarna och att deras relation till användarna förbättras.