Hoppa till huvudinnehåll

Förbättrad förmåga att förstå och få en bättre känsla för tid

Evidens


Aktuella forskningsstudier visar stark evidens för att Abilias elektroniska tids- och planeringshjälpmedel faktiskt förbättrar förmågan att förstå tid. Användning av hjälpmedlen utvecklar tidsuppfattning, förmåga att orientera sig i tiden och att hantera tid. Det i sin tur leder till en förbättrad förmåga och vilja att utföra egna aktiviteter och rutiner.Användning av Abilias hjälpmedel förbättrar användarens förmåga att hantera tid och uppskatta hur lång tid en särskild aktivitet tar att utföra. Användaren får en bättre förståelse och känsla för tid. Det ger användaren möjlighet att strukturera och planera sin tid och sitt vardagsliv på egen hand. Det underlättar självständigt boende för yngre människor och vuxna, och förbereder barn för ett självständigt liv i framtiden.

 

Familjemedlemmar, vårdare och sjukvårdspersonal upplever dessutom att användarna har bättre ordning på tiden, själva kan komma ihåg och utföra aktiviteter samt hanterar sitt vardagsliv på ett bättre sätt.

 

Produkter från Abilia


MEMOday, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, Natt- och Dag Kalender, MEMO Timer

 

Källor


Slutsatserna baseras på 14 forskningsstudier med totalt 213 deltagare, äldre med demens, barn, ungdomar och vuxna med kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar, samt närstående, vårdare och sjukvårdspersonal.

Adolfsson 2014, Adolfsson 2015, Arvidsson 2006, Bakken 2014, Gatu 2003, Holthe 1998, Jacobsson 2004, Janeslätt 2014, Meland 2015, Mellgren 2015, Pettersson 2008, Svahn 2010 och Thagesson 2015.