Hoppa till huvudinnehåll
social care
Bättre omvårdnad av en åldrande befolkning
Allt fler vårdhem och gruppboenden har upptäckt fördelarna med välfärdsteknik och digitala hjälpmedel när det gäller att öka vårdkvaliteten och ge de boende ett rikare liv.

För samhället

Bättre omvårdnad av en åldrande befolkning

 

Utvecklingen inom hälsovården har lett till att människor lever längre än någonsin tidigare.  Det är goda nyheter för oss alla men det innebär en utmaning för samhället. I takt med att vi blir allt äldre drabbas vi i högre grad av långvariga hälsoproblem och behöver mer sjukvård och social omvårdnad.

 

I Sverige är 20 % av befolkningen 65 år eller äldre, och den andelen väntas öka framöver. Allra mest förväntas andelen av befolkningen över 80 år öka, de förväntas att vara 255 000 fler om tio år. Det är en ökning med 50 procent. Förutom att det är stora födelsekullar som är i denna åldersklass bidrar också den ökande livslängden till att antalet ökar.

 

I samhället finns ett ökat behov av att tillhandahålla boenden i olika former. Dels har vi en åldrande population som kommer ställa allt större krav på individuellt anpassade boendeformer, dels ser vi en trend med allt fler personer som får diagnoser inom det kognitiva området. För att hålla samhällskostnaderna på en rimlig nivå behövs gemensamma insatser från såväl privata aktörer som hälsovårdsmyndigheter. När det inte längre är möjligt att bo hemma vill man ha ett boende där man även fortsatt kan vara självständig, känna sig trygg och vara delaktig i det som sker. Detta kräver att verksamheter och boende nyttjar de möjligheter som välfärdsteknik och individuella hjälpmedel ger. Detta handlar inte om att ersätta personal utan att stödja personalen i sitt omsorgsarbete.

 

Allt fler vårdhem och gruppboenden har upptäckt fördelarna med välfärdsteknik och individuella hjälpmedel när det gäller att öka vårdkvaliteten och ge de boende ett rikare liv.