Hoppa till huvudinnehåll

Ökad motivation och viljan att utföra aktiviteter

Evidens 


Forskningsstudier visar att användare blir mer motiverade och villiga att utföra och delta i aktiviteter och händelser när de använder Abilias kognitiva hjälpmedel.

 

När användare känner att de kan strukturera, hantera och få mer kontroll över sina vardagsliv känner de sig mer säkra och motiverade att kunna klara av aktiviteter och händelser i vardagen. Användare säger att de är mer villiga och motiverade att ta egna initiativ och delta i roligare aktiviteter.

 

Slutsatser från olika separata forskningsstudier där lämpliga tekniska hjälpmedel tilldelades elever med kognitiva funktionsnedsättningar i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, visar att även relativt små åtgärder kan öka elevernas motivation och ökar deras förmåga att uppnå mål. När eleverna använde teknikstöden fick många av dem ökade studieresultat och bättre förmåga att klara av svåra situationer i skolan. Skolfrånvaron minskade. De tekniska hjälpmedlen användes både i och utanför skolan.

 

Produkter från Abilia


MEMOday, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, Natt- och Dag Kalender, MEMO Timer

 

Källor


Slutsatserna baseras på fyra forskningsstudier med totalt 422 deltagare, äldre med demens, barn, ungdomar och vuxna med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar, samt närstående, vårdare och sjukvårdspersonal. 

Adolfsson 2014, Adolfsson 2015, Dahlin 2013 och Nilsson Lundmark 2013.