Hoppa till huvudinnehåll

Lättare att hantera tid i vardagen

Evidens


Forskningsstudier påvisar att Abilias tidshjälpmedel gör det enklare att hantera tid i vardagslivet och att anpassa sig till olika behov av tidståtgång. Redskapen kompenserar för en nedsatt förmåga av tidshantering.

 

Användare tycker att Abilias redskap hjälper dem att hålla ordning på veckodagar, datum och klockslag, att strukturera vardagslivet, komma ihåg möten och utföra vardagsrutiner och -aktiviteter. Familjemedlemmar, vårdare och sjukvårdspersonal behöver inte påminna användarna om datum, tider och aktiviteter lika mycket som tidigare. Användarna kan klara mer av sin vardag på egen hand.

 

I studier som omfattade deltagare med demens drogs slutsatsen att användning av Abilias hjälpmedel för tids- och dygnsplanering var till stor hjälp för personer som hade svårighet att hålla reda på dag och tid. Vårdarna upplevde färre telefonsamtal om tid och dag från användarna. Användarna slutade lämna bostaden på natten och slutade störa grannarna.

 

Produkter från Abilia


MEMOday, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, Natt- och Dag Kalender, MEMO Timer.

 

Källor


Slutsatserna baseras på 17 forskningsstudier med totalt 715 deltagare, äldre med demens, barn, ungdomar och vuxna med kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar, samt närstående, vårdare och sjukvårdspersonal.

Adolfsson 2014, Adolfsson 2015, Arvidsson 2006, Bakken 2014, Bengtsson 2010, Dahlin 2013, Forsenäs 2011, Jacobsson 2004, Grön 2014, Hagen 2006, Janeslätt 2014, Jonsson 2008, Meland 2015, Mellgren 2015, Pettersson 2008 och Topo 2007.