Hoppa till huvudinnehåll
dementia

Policys

Abilia Quality and Sustainability Policy

 

Vi tror på en socialt hållbar värld med jämlikhet och mångfald. Vi vill ge människor möjlighet att delta i samhället och utnyttja sina förmågor för att leva ett tillfredställande liv.

 

Vi är innovativa och passionerade inför att utveckla, producera och leverera hjälpmedel som erbjuder användare och deras anhöriga ökat oberoende och säkerhet. Våra lösningar bidrar till ett hållbart samhälle med mångfald. Vi följer alla lagstadgade krav och arbetar nära och i ett strukturerat samarbete med våra kunder för att möta deras behov och förväntningar.

 

För att uppnå detta har vi ett kvalitetsledningssystem för systematisk hantering av de aktiviteter som påverkar säkerheten, kvaliteten och hållbarheten i de lösningar vi tillhandahåller.

 

Vi sätter regelbundet upp mål för att driva kvalitet och miljöförbättringar. Vi är fast beslutna att se till att alla våra anställda, leverantörer och partners förstår och bidrar till de mål vi ställt för att uppfylla denna policy och att ständigt förbättras.

 

Genom regelbundna mätningar, utvärderingar och revisioner säkerställer vi att vår policy, processer och mål följs.

 

ID 17026-1

 

Code of Conduct for Abilia Suppliers

 

This Code of Conduct defines the basic requirements placed on Abilia’ suppliers of goods and services concerning their responsibilities towards their stakeholders and the environment. Abilia reserves the right to reasonably change the requirements of this Code of Conduct due to changes of the Abilia Compliance Program. In such event Abilia expects the supplier to accept such reasonable changes. Click here to read more

 

Terms and Conditions

 

These general conditions of purchase shall apply between the Buyer and the Supplier unless otherwise expressly agreed in writing. The general conditions of the Supplier shall not apply. Abilia reserves the right to reasonably change the requirements of this Terms and Conditions. Click here to read more

 

ID: 17374-1