Hoppa till huvudinnehåll

MEMOdayplanner ökar Brian´s livskvalité

 

 

Brian är 77 år och bor ensam i en lägenhet i Huntingdon i sydöstra Storbritannien. Han får hjälp av sin syster som bor i Norfolk. Hon ringer honom ofta och påminner om läkarbesök och att han ska ta sin medicin. Hon besöker honom regelbundet för att hjälpa honom i hemmet. Men resan är lång och hon har sina egna hälsoproblem, vilket gör det svårt för henne att hjälpa sin bror så mycket som hon skulle vilja.


Brian syster kontaktade arbetsgruppen i den lokala myndighetens Äldre-team och berättade om sin oro för Brian's hälsa och välfärd. Hon berättade för dem att Brian hade ramlat flera gånger, missar läkarbesök och att han inte är hemma när hans assistenter kommer på besök. Hon ville diskutera alternativet att flytta Brian till ett äldreboende.

 

Äldre-teamet ansåg att det var viktigt att ta hänsyn till att Brian vill bibehålla sin känsla av självständighet och de var angelägna om att tillgodose det behovet.

 

 

MDP Brian

 

 

 

 

 

 

Därför beslutades att Brian skulle få en MEMOdayplanner som kunde hjälpa honom att hålla reda på sina möten och ge honom påminnelser kring besök och läkartider. MEMOdayplanner är en stor kalender som visar tiden på ett konkret sätt. Den visar hur lång tid det är kvar till nästa aktivitet och påminner honom om möten och när han får besök i hemmet. Assistenterna såg till att MEMOdayplanner uppdaterades med rätt information varje dag.


Detta gav ett mycket positivt resultat för Brian. MEMOdayplanner har förbättrat hans livskvalitet betydligt och dessutom minskat stressen för hans syster. Hon behöver inte längre påminna honom om några möten eller göra regelbundna besök för att kontrollera honom. Brian är nu hemma när assistenterna kommer och han vet när han ska ta medicin eller gå på läkarbesök.

 

Efter noggrant övervägande beslutades att Brian inte behövde flytta till ett äldreboende. MEMOdayplanner har gjort det möjligt för Brian att klara sig själv i sitt eget hem. Att Brian fick behålla sin självständighet gör att han kan fortsätta få tillgång till samhället och sociala aktiviteter, vilket i sin tur har minskat risken för isolering.