Hoppa till huvudinnehåll
arbetsplats

Mångfald ökar företagens lönsamhet

I dag är många potentiella arbetstagare utestängda från arbetsmarknaden på grund av sina kognitiva funktionsnedsättningar. Detta leder inte bara till socialt utanförskap utan kan dessutom orsaka psykisk ohälsa, sämre levnadsvillkor och en osäker ekonomisk situation.

 

I dag har arbetstagare högre förväntningar på sina arbetsgivare och de betonar vikten av mångfald och integration på arbetsplatsen. Detta är värderingar som snabbt håller på att bli ett säljargument vid rekrytering.  Företag strävar i allt högre utsträckning efter att erbjuda en bättre och mer stimulerande arbetsmiljö där oförverkligad potential och olika erfarenheter tas tillvara.

 

Många potentiella arbetstagare är i dag utestängda från arbetsmarknaden på grund av sina kognitiva funktionsnedsättningar. Detta leder inte bara till socialt utanförskap utan också till sämre levnadsvillkor, psykisk ohälsa och en osäker ekonomisk situation eftersom människor inte har någon inkomst.

 

Företagen går miste om outnyttjad kompetens. Genom att göra små justeringar av arbetstakten och arbetsuppgifterna och genom att ge rätt stöd i form av hjälpmedel och support från chefer, kan vi utnyttja människors fulla potential så att de kan utföra ett bra jobb samtidigt som de blir en del av det dagliga arbetslivet.

 

Med hjälp av våra kognitiva hjälpmedel hjälper vi företag att skapa en arbetsplats präglad av mångfald men också att:

 

  • få tillgång till ny kompetens
  • integrera personer med funktionsnedsättningar på ett effektivt sätt
  • förbättra arbetsmiljön för alla parter, både anställda, kolleger och chefer
  • vara kostnadseffektiva genom att matcha arbetstagarens verkliga potential med rätt arbetsuppgifter.