Hoppa till huvudinnehåll
coocking

Självständig, delaktig och trygg

För de som erbjuder LSS-verksamhet i form av gruppboende och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar är det viktigt att skapa en trygg miljö, både för personal, de boende och de som är i den dagliga verksamheten. När individerna blir tryggare och mer självständiga underlättar det för personalen som kan fokusera på mer värdeskapande aktiviteter och på att utveckla verksamheten.

LSS-verksamhet

 

Välmående inom LSS-verksamheter med rätt välfärdsteknik

 

För de som erbjuder LSS-verksamhet i form av gruppboende och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar är det viktigt att skapa en trygg miljö, både för personal, de boende och de som är i den dagliga verksamheten. När individerna blir tryggare och mer självständiga underlättar det för personalen som kan fokusera på mer värdeskapande aktiviteter och på att utveckla verksamheten. 

 

Att driva ett LSS-boende idag innebär flera utmaningar. Uppdraget handlar i stora drag om att ge stöd och service till individer som har svårare funktionsnedsättningar, att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet samt att ge den enskilde möjlighet att leva som andra. Verksamheten ska vara av god kvalitet och i så stor utsträckning som möjligt ge den enskilde individen självbestämmande, integritet, inflytande och medbestämmande. Det är ett svårt uppdrag att ta sig an då det rör sig om människor som har omfattande behov av stöttning i livet.

 

Studier visar att det går att komma runt problem som dessa, utan att det behöver innebära stora investeringar. Det finns välfärdsteknik tillgänglig som gör skillnad för både boende, personal och anhöriga, men även för verksamheten i sig. Det finns flera goda exempel där LSS-boenden har infört individuella kognitiva hjälpmedel för att skapa tydlighet och struktur för de boende men som samtidigt förbättrat den kommunikativa förmågan. Medförande effekt har blivit en bättre arbetsmiljö för personalen.

 

En välfungerande verksamhet skapas genom att balansera återhämtning och aktivitetsnivå för den boende.

 

 

Abilias välfärdsteknik möjliggör

 

  • Att förstå och göra sig förstådd via alternativ och kompletterande kommunikation
  • Trygghet och återhämtning via sinnesstimulerande tyngdprodukter
  • Säkerhet och integritet med olika typer av larm
  • Förutsägbarhet och självkänsla via digitala verktyg för kognitivt stöd
  • Självständighet och frihet skapas genom att kunna styra sin omgivning

 

webinar

Webbinar - Ökad verksamhetskvalitet med välfärdsteknik inom LSS

ducument

Insikter runt LSS-boende

tele

Vill du bli kontaktad?


Relaterade produkter