Hoppa till huvudinnehåll

Vända oro och rastlöshet till lugn och samarbete

När otydlighet skapar oro och rastlöshet och när det är svårt att veta vad begreppen ”sen” och ”snart” innebär kan det lätt skapa konflikter hemma och i skolan. Hemma hos Carl var konflikter vardagsmat så fort det blev otydligt för honom vad som skulle ske härnäst, senare under dagen eller resten av veckan. Tack vare hjälpmedel som tydliggör och strukturerar upp tillvaron får Carl den trygghet han behöver för att få lugn och ro att kunna fokusera. Konflikter har bytts ut mot samarbete.

 

carl

Carl är 10 år och går i tredje klass. Han älskar att spela fotboll och hoppa på studsmattan. När han håller på med mobilen väljer han ofta att titta på vetenskaps- och kunskapsprogram på Youtube. Han är nyfiken, vill gärna lära sig mer, förstå hur saker och ting hänger ihop och få en helhet. Då mår han bra.

 

Tydlighet och struktur är viktigt för Carl som har ADHD och autismspektrumtillstånd. Om det inte är tillräckligt tydligt för honom och han inte vet vad som ska hända härnäst, under dagen eller veckan visar det sig bland annat i oro och rastlöshet. Han har också svårt med tidsuppfattning och tidsperspektiv - begrepp som ”snart” och ”sen” är en utmaning för Carl att förstå.

 

När det blir otydligt för Carl leder det ofta till konflikter inom familjen, vilket förstås är stressande för alla inblandade. Även i skolan får det konsekvenser när det är svårt att få grepp om tid och vad som är på tur på schemat och vad som ska hända imorgon.

 

Diagnosen autismspektrumtillstånd fick Carl som fyraåring medan ADHD-diagnosen fick han som nioåring. Det har funnits lite olika hjälpmedel längs vägen men sedan två år tillbaka har den digitala tids- och strukturkalendern MEMOplanner en central plats i hemmet där halva kalendern är hans egen och där andra halvan är familjens. Det ger Carl en tydlig bild över både sina egna och hela familjens planerade aktiviteter. Det ger också en tydlighet i om det är dag eller natt.

 

I MEMOplannern finns en tidspelare som hjälper att ha koll på tiden genom sin unika tidsnedräkning. Den visar hur lång tid det är kvar av en viss aktivitet eller hur lång tid det är till nästa aktivitet.

 

I skolan har Carl en MEMO Timer som hjälper att mäta tid och att förstå tid - den använder sig av samma tidspelare som finns i MEMOplanner.  Antingen står den på hans bänk i klassrummet eller så finns den vid läraren, men hela tiden så att Carl kan se tidsnedräkningen. MEMO Timern gör att Carl får lugn och ro, vilket gör det lättare för honom att koncentrera sig och fokusera på skoluppgifterna.

 

Maria är Carls mamma och hon har märkt stor skillnad efter att han fick MEMOplanner och MEMO Timer som hjälpmedel. ”Det blir väldigt tydligt för Carl när han kan gå och titta på MEMOplannern för att få förståelse för vad som är planerat och när. I och med MEMOplannern blir det automatiskt struktur och inga överraskningar. Det skapar trygghet, blir mindre stress, tar mindre energi och det är betydligt mindre konflikter i våra liv nu. Carl är en lugnare och är mer självständig kille - och en kille som är mer nöjd med sig själv.”

 

En av de funktioner som Carl tycker bäst om med sina hjälpmedel är MEMOplannerns veckoöverblick med egna bilder som de laddat upp. Att snabbt och enkelt få överblick över både sina egna inplanerade aktiviteter och hela familjens med personliga bilder innebär en trygghet för Carl.

 

”Det blir så mycket lättare att samarbeta när det är tydligt vad som ska ske framöver och denna tydlighet har gjort att det blivit ett annat lugn i familjen,” fortsätter Maria tacksamt.