Hoppa till huvudinnehåll
workplace

För samhället

 

Alla vinner om alla kan arbeta

 

Arbetslösheten är högre hos personer med funktionsnedsättning än i övriga befolkningen. Bland personer med funktionsnedsättning som uppger att de har en nedsatt arbetsförmåga har 56% sysselsättning. När det gäller kognitiva nedsättningar så är endast 35% i arbete.

 

Detta visar att många personer med funktionsnedsättningar står utanför arbetsmarknaden, vilket leder till utanförskap och personliga konsekvenser i form av exempelvis sämre självförtroende.

 

Ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättningar skapar konkreta ekonomiska fördelar för alla. Att gå från utanförskap och isolering till att ingå permanent i arbetslivet gynnar både samhället, företagen och individen.

 

Fördelarna för samhället är social och ekonomisk hållbarhet, kostnadseffektivitet, mångfald, integration och betydande arbetskraft.

 

I Sverige har Abilia samarbetat med företag för att kunna bistå med hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar. Det har resulterat i ett ökat oberoende för de anställda och bättre kvalitet på de utförda arbetsuppgifterna, vilket gör verksamheten mer kostnadseffektiv.