Våra hjälpmedel

Vi på Abilia har lång erfarenhet av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Behovet av hjälpmedel kan variera beroende på förutsättningar och ålder, de stödjer människor att skapa struktur i vardagen, kommunicera med sin omgivning, styra funktioner i sitt hem eller påkalla hjälp vid behov. Vi delar in våra hjälpmedel inom områdena kommunikation, kognition och omgivningskontroll och larm.

Läs mer i broschyren: Hjälpmedel genom hela livet