Hopp til hovedinnhold
Heathcare2

Tilgang til riktige hjelpemidler til riktig tid kan være avgjørende

Helsevesen

 

Økt deltakelse og selvstendighet gagner alle

 

Vi tror på et sosialt bærekraftig samfunn der alle kan bidra uavhengig av hvilke utfordringer de har. Vi ønsker å gi personer med spesielle behov mulighet til å delta og være selvstendige. I tett samarbeid med helsevesenet og personer med spesielle behov har vi utviklet hjelpemidler som kan hjelpe brukerne med å skape struktur i hverdagen, kommunisere med andre, styre hjemmemiljøet og, ved behov, tilkalle hjelp.

 

Samfunnet og helsevesenet har et ansvar for å sørge for at hver enkelt person med spesielle behov får de hjelpemidlene de trenger for å kunne leve et godt liv. Abilia arbeider tett med helsevesenet for å ha fokus på individet og gjøre det så enkelt som mulig å finne riktig hjelpemiddel. Smidig tilpasning av verktøy til den enkeltes behov er til fordel for både den enkelte bruker og samfunnet som helhet. I tillegg til å utvikle kvalitetsprodukter har vi også administratorer, ergoterapeuter og logopeder som tilbyr opplæring og veiledning i forbindelse med valg av riktig produkt til det aktuelle behovet.

 

Den kommunale helsetjenesten og de som jobber der er opptatt av å tilby personer med spesielle behov de beste hjelpemidlene på en kostnadseffektiv måte. Det kan være vanskelig for terapeuter, pedagoger og helsepersonell å ha oversikt over det store utvalget av hjelpemidler og velge det som er mest egnet til spesifikke diagnoser og behov.

 

Abilia forenkler vurderings- og søkeprosessen ved å tilby produktdemonstrasjoner, veiledning og vurdering av utlånsmuligheter. Vi bistår fagpersoner og fagteam ved å informere om funksjoner ved utstyret og fordeler knyttet til den enkelte brukers unike behov. For å gjøre det enkelt er Abilias produkter delt inn i fire hovedkategorier: Kommunikasjon, Omgivelseskontroll, Kognisjon og Varsling.

 

Samfunnet, inklusive kommunale helse- og omsorgstjenester, har et ansvar for å sørge for at hver enkelt person med spesielle behov får de hjelpemidlene han eller hun trenger for å kunne leve et rikt og meningsfylt liv. Personer med funksjonsnedsettelse har en grunnleggende menneskerett til å bli inkludert i samfunnet, få tilgang til utdanning og delta i arbeidslivet. Vi er overbevist om at de rette hjelpemidlene kan være helt avgjørende for å oppnå dette.