Hopp til hovedinnhold
Dementia

Vi ønsker å gjøre en forskjell

Målet vårt er å gjøre hverdagen enklere for folk uansett hvilke behov de har. Vi ønsker å gi personer med spesielle behov mulighet til å delta og være selvstendige. Grunnleggerne av selskapet hadde selv personlig erfaring med nærstående som trengte hjelp. Som ekte gründere så de løsninger der andre så problemer.

Abilias verden

Vi ønsker å gjøre en forskjell

 

Målet vårt er å gjøre hverdagen enklere for folk uansett hvilke behov de har. Vi ønsker å gi personer med spesielle behov mulighet til å delta og være selvstendige. Grunnleggerne av selskapet hadde selv personlig erfaring med nærstående som trengte hjelp. Som ekte gründere så de løsninger der andre så problemer.

Vi tror på en sosialt bærekraftig verden basert på likeverd og mangfold

 

I Abilia bidrar vi til et bærekraftig samfunn. Ambisjonen er å støtte de globale bærekraftsmålene i FNs 2030-agenda. Vi fokuserer på å gi mennesker med spesielle behov et bedre liv ved å bedre helsesituasjonen generelt, bidra til økt deltakelsen på arbeidsmarkedet, bedre læringsmiljø på skoler og mulighet til å klare seg selv i hjemmet.

Stort utvalg av hjelpemidler av god kvalitet

 

Vi utvikler produktene våre basert på lang erfaring med brukere og deres behov. På bakgrunn av forskning og erfaring vet vi at våre hjelpemidler og teknologi hjelper mennesker med å skape struktur i hverdagen, kommunisere med andre, styre apparater i hjemmet og tilkalle hjelp. I Abilia legger vi spesielt vekt på tilby service og support av god kvalitet, siden vi vet at dette er viktig for både brukere og kunder. Abilia utvikler, produserer og selger hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne innenfor områdene kommunikasjon, kognisjon, omgivelseskontroll og varsling.

Vi er lidenskapelig opptatt av mennesker

 

Mange av våre ca. 100 ansatte har personlig erfaring med mennesker med funksjonsnedsettelser, enten i yrkessammenheng eller som pårørende. Det gjør oss ikke bare mer engasjerte, men gir oss også en bred kompetanse på hjelpemidler.

Vi er et internasjonalt selskap

 

Vi har kontorer i Sverige, Norge og Storbritannia. Produktene våre blir solgt og eksportert til mer enn 20 land gjennom våre forhandlere.

Engasjerte og langsiktige eiere

 

Abilia er eid av MedCap, et nordisk investeringsselskap som fokuserer på etablerte Life Science-selskaper med betydelig vekstpotensial. MedCap har vært deleier i tidligere GEWA AB siden 2007. Abilia har i dag en omsetning på 250 millioner svenske kroner.