Hopp til hovedinnhold

Varslingstjeneste

Vi vil gjøre det rette

 

MedCap-gruppen strekker seg etter å opprettholde en åpen forretningskultur, med høye etiske standarder. Vi verdsetter sikkerhet og respekt for alle som påvirkes av selskapet vårt. Du spiller en viktig rolle for at vi skal oppnå suksess.

 

Vår varslingstjeneste

 

Varsling gir alle en mulighet til å rapportere mistanker om kritikkverdige forhold. Det vil si alt som ikke er i tråd med selskapets verdier og regler. Varslingstjenesten er et system for tidlig varsling som reduserer risiko. Den er et viktig verktøy for å fremme god forretningsetikk, og for å opprettholde både kundenes og det offentliges tillit til oss.

Primært oppfordrer vi deg til å kontakte en leder i organisasjonen vår. Dersom du ønsker å være anonym tilbyr vi en kanal for anonym rapportering.

 

Når kan jeg bruke varslingstjenesten?

 

Varsling kan brukes til å rapportere bekymringer om noe som ikke er i samsvar med forretningsverdiene og de etiske retningslinjene våre, og som kan påvirke selskapet vårt eller personers liv og helse.

Du trenger ikke ha bevis for mistankene dine, men alle rapporter må sendes inn i god tro.

 

Rapporteringskanal for anonym rapportering og fortsatt dialog: https://report.whistleb.com/medcap

 

Rapporten din vil bli behandlet på en sikker måte

 

Rapporteringskanalen leveres av en ekstern partner, Whistleblowing Centre, for å sikre anonymiteten. Rapporteringsprosessen er kryptert og beskyttet med passord.

Alle rapportene behandles konfidensielt.