Hopp til hovedinnhold
demens

Tidlige tiltak for å bevare eller øke aktivitetsnivået, tryggheten og selvstendigheten

Omsorgen må tilpasses behovene til den aldrende befolkningen. Det iverksettes flest tiltak i egen bolig.

Egen bolig

 

Skap rom for en mer menneskelig omsorg der personale og brukere står i fokus.

 

Omsorgen må tilpasses behovene til den aldrende befolkningen. Stadig flere pleie og omsorgstiltak foregår i dag i egen bolig. Dagens mangel på arbeidskraft i velferden vil være en stor utfordring fremover. Personalets profesjonalitet og kunnskap bør konsentreres om den innsatsen som kreves for å gi en mer menneskelig omsorg, med mer tid til personlige møter, samtaler og nærvær. Der det er mulig kan rutineoppgaver erstattes av tekniske løsninger for å frigjøre tid for pleiepersonalet. Det handler også om å arbeide med forebyggende tiltak slik at brukeren kan beholde eller øke aktivitetsnivået, få større trygghet og bli mer selvstendig der det er risiko for økt funksjonsnedsettelse.

 

Forebyggende tiltak er svært viktig siden personer som bor i ordinære boliger er eldre i dag enn tidligere, samtidig som det finnes færre tilgjengelige plasser i omsorgsboliger. Forebyggende omsorg og hjelpemidler er en investering som fører til at ressurser blir brukt på en mer effektiv måte ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

 

Å drive omsorg i egen bolig byr på flere utfordringer. Målet med virksomheten er at de eldre skal kunne bo hjemme lenger og samtidig leve et aktivt liv og ha innflytelse på egen hverdag og i samfunnet. De eldre skal kunne eldes i trygghet, beholde sin uavhengighet og møtes med respekt. En viktig faktor er å ha tilgang til god pleie og omsorg, og at den tar utgangspunkt i den enkeltes behov. I dag påvirkes omsorgssektoren av utfordringer som høyt sykefravær, høy personalomsetning, mangel på medisinsk kompetanse, mangel på digital kompetanse samt økonomiske begrensninger.

 

Studier viser at det er mulig å håndtere slike utfordringer uten at det må innebære store investeringer. Det finnes tilgjengelig velferdsteknologi som utgjør en forskjell for både brukere, personale og pårørende, og ikke minst for selve virksomheten. Velferdsteknologi bidrar til bedre arbeidsmiljø innen pleie og omsorg og skaper mindre stress. Kognitive hjelpemidler virker forebyggende og kan være en hjelp i forbindelse med tidsforståelse, døgnorientering og struktur for personer som lever med kognitive utfordringer.

 

 

Abilias velferdsteknologi muliggjør:

 

  • Sikkerhet og integritet med ulike typer alarmer
  • Forutsigbarhet og selvfølelse via digitale verktøy for kognitiv støtte
  • Selvstendighet og frihet ved å kunne styre omgivelsene
  • Trygghet og restitusjon via sansestimulerende tyngdeprodukter

 

 

Uavhengig forskning viser at hjelpemidler gir:

 

  • Økt selvstendighet og evne til å begynne på, gjennomføre og avslutte aktiviteter.
  • Forbedrede rutiner gjennom oversikt og struktur i hverdagen, både for brukere og pårørende.
  • Økt ro og bedre søvn ved at brukerne følte seg trygge og mindre stresset.
  • Mindre stress, som i sin tur førte til bedre hukommelse og evne til sosialt samvær.
  • Forbedret relasjon til brukerne, ettersom familiemedlemmer og personale synes det er enklere å interagere og kommunisere med brukerne.