Hopp til hovedinnhold

Deltakelse i samfunnet og innflytelse på egen hverdag

Evidens


Forskningsstudier viser at kognitive hjelpemidler fra Abilia fremmer kontakt, kommunikasjon og deltakelse i sosiale situasjoner.

 

Brukerne opplever at de tar mer initiativ til samhandling og kontakt med andre og deltar mer i forskjellige aktiviteter. Bruk av elektroniske tids- og planleggingsverktøy fra Abilia gir brukerne større mulighet til å mestre forskjellige situasjoner og bidrar til at de føler seg mer avslappet, mindre engstelige og mer komfortable i sosiale situasjoner. På den måten føler de seg som en del av samfunnet og får mulighet til å bestemme over sin egen hverdag.

 

Familiemedlemmer og støttepersoner synes det er enklere å omgås og kommunisere med brukerne og opplever at relasjonen til brukerne blir bedre. De opplever også en større grad av villighet og motivasjon fra brukerne når det gjelder deltakelse i sosiale situasjoner.

 

Våre produkter


MEMOday, MEMOmessanger, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, Night-and Day Calendar, MEMO Timer

 

Kilder 


Funnene er basert på 8 forskningsstudier, som omfattet 504 deltakere, eldre med demens, barn, ungdom og voksne med kognitive eller psykiske funksjonsnedsettelser samt familie, støttepersoner og helsepersonell. 

 

Adolfsson 2015, Bakken 2014, Dahlin 2013, Lindstedt 2013, Mattsson 2009, Meland 2015, Mellgren 2009 og Wennberg 2010.

Referanselisten over forskningsstudierne finner du her