Hopp til hovedinnhold
elderlycare

Bedre eldreomsorg med tidlig kognitiv støtte

En av de viktigste utfordringene for velferdssamfunnet er den demografiske utviklingen, som innebærer at antallet eldre stiger raskt. Alder er den største risikofaktoren for kognitiv svikt eller demenssykdom hos eldre personer. Når det blir flere eldre, blir derfor flere mennesker rammet, og dette fører til at omsorgspersonalet vil få problemer med å gi god og nær pleie. Tidlig innføring av velferdsteknologi vil legge til rette for at hver enkelt skal mestre sin egen hverdag bedre.

Eldreomsorg i endring

En av de viktigste utfordringene for velferdssamfunnet er den demografiske utviklingen, som innebærer at antallet eldre stiger raskt. Dessuten er alder den største risikofaktoren for kognitiv svikt eller demenssykdom hos eldre personer. Når det blir flere eldre, blir det også flere mennesker som rammes av kognitiv svikt og demenssykdommer.   

  

Eldre mennesker skal kunne eldes i trygghet, beholde sin uavhengighet og møtes med respekt. De skal ha tilgang til god pleie og omsorg, og eldreomsorgen skal ha utgangspunkt i den enkeltes behov. Folkehelseinstituttet fokuserer på fire områder som er spesielt viktige i det sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeidet for god aldring – sosialt fellesskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet og gode matvaner. 

 

eldreomsorg

 

Bedre eldreomsorg med fokus på tidlig kognitiv støtte  

 

Tidlig innsats bidrar til bedre livskvalitet og eldreomsorg av høyere kvalitet. Hvis kommunene kan prioritere tiltak på et tidlig stadium, vil flere eldre kunne bo hjemme lenger. Et tidlig tiltak er å innføre kognitiv støtte i form av digital teknologi i både ordinære boliger og omsorgsboliger. Det kan hjelpe eldre til å bevare rutiner, aktiviteter, energinivå, motivasjon og hukommelse. Dessuten kan innføring av digital teknologi skape bedre arbeidsmiljø innenfor eldreomsorgen.  

 

Les mer om hvordan Abilias hjelpemidler bidrar til bedre eldreomsorg i dag

 

Abilias velferdsteknologi  

 

 • Setter brukerens behov i sentrum og er samtidig nyttig for omsorgsektoren. 

 • Digital kognitiv støtte er til for at bruker skal bevare sin selvstendighet.   

 • Hjelper omsorgstjenestene i organiseringen av daglige og felles aktiviteter   

 • Bedre arbeidsmiljø med tilfredse beboere i gruppehjem  

 

Abilias digitale kognitive hjelpemidler bidrar til bedre omsorg for bruker, pårørende, personale og tjenesteyter. 

 

Uavhengig forskning på Abilias digitale kognitive hjelpemidler  

 

Abilias digitale kognitive hjelpemidler støtter kognitive funksjoner som tidsforståelse, hukommelse, organisering og planlegging samt energi og motivasjon. Hjelpemidlene har følgende effekter: 

  

 • Forbedrer tidsorientering og tidsplanlegging  

 • Hjelper brukerne til å huske å utføre forskjellige aktiviteter  

 • Hjelp til å skape og bevare rutiner i hverdagen  

 • Hjelper brukerne til større delaktighet i aktiviteter  

 • Hjelper brukerne til å ta egne initiativ  

 • Støtter eldres evne til personlig pleie og til å klare seg i boligen sin  

 • Bidrar til trygghet og selvstendighet  

 

  

Abilias velferdsteknologi er medisinsk utstyr klasse I og er CE-merket i henhold til den europeiske forordningen 2017/745-MDR.  


Relaterade produkter