Hopp til hovedinnhold
Old ladies laughing.jpg
Bedre omsorg for en aldrende befolkning
Utviklingen innenfor helsevesenet har ført til at mennesker lever lenger enn noensinne.  Det er gode nyheter for oss alle, men det innebærer en utfordring for samfunnet. I takt med at vi blir eldre, rammes vi i større grad av langvarige helseproblemer og trenger flere helsetjenester og mer sosial omsorg.

For samfunnet

 

Bedre omsorg for en aldrende befolkning

 

Utviklingen innenfor helsevesenet har ført til at mennesker lever lenger enn noensinne.  Det er gode nyheter for oss alle, men det innebærer en utfordring for samfunnet. I takt med at vi blir eldre, rammes vi i større grad av langvarige helseproblemer og trenger flere helsetjenester og mer sosial omsorg.

 

En økende andel eldre i samfunnet innebærer et økende behov for omsorg. Når det ikke lenger er mulig å bo hjemme, ønsker man å bo et sted der man fortsatt kan være selvstendig, føle seg trygg og være delaktig i det som skjer.

 

Flere og flere sykehjem og bokollektiver har oppdaget fordelene med tekniske hjelpemidler når det gjelder å øke kvaliteten på omsorgen og gi beboerne et rikere liv.

 

Dagens samfunn står overfor en rekke nye utfordringer. En aldrende befolkning stiller stadig større krav til individuelt tilpassede boforhold. Samtidig blir stadig flere diagnostisert med kognitive lidelser. Å holde helse- og omsorgskostnadene på et håndterbart nivå vil derfor kreve en felles innsats fra både private og offentlige aktører i helsesektoren.