Hopp til hovedinnhold

Abilias velferdsteknologi møter kommuners behov i bofellesskap og ved tilrettelagte arbeidsplasser

LSS carehome drums

 

Tre kommuner i Sverige har over en seks måneders periode testet Abilias velferdsteknologi innenfor rammen av AllAgeHubs testmiljø og rapportene som omtaler testene og resultatene ble nylig sluppet. Testene har pågått ved tilrettelagte arbeidsplasser og i bofellesskap. De kommuner som har vært involvert er Lerum, Öckerö og Mölndal. 

 

AllAgeHub Lerum Mölndal Öckerö


Som et første skritt ble behovene til beboere, deltakere, ansatte og aktiviteter der velferdsteknologi kan fylle en funksjon identifisert.

 

Følgende behov ble identifisert i de tre kommunene: 

 • Forbedre kommunikasjonen 
 • Øke deltakelsen  
 • Øke selvstendigheten 
 • Forbedre struktur og klarhet i hverdagen 
 • Mer meningsfylt og utviklende arbeidsdag med mindre stress for personalet 
 • Forbedret arbeidsmiljø for personalet 

 

En av virksomhetene uttrykte et konkret behov som handlet om å tydeliggjøre arbeidsdagen med struktur og tidspunkt for deltakeren, hvor dagen telles ned og hva som forventes av deltakeren gjennom beskrivelse av gangen i oppgavene. Det kan også være ting som har skjedd hjemme, eller for eksempel hva man skal gjøre etter jobb og andre faktorer som er viktig for personalet å ta med seg inn i arbeidet gjennom dagen. De ønsket et lett tilgjengelig, brukervennlig verktøy som er fleksibelt når det gjelder bilder, tall, bokstaver, ord og symboler.

 

Sitat fra Lerum kommune:

«Kommunikasjon er en forutsetning for læring og deltakelse. Å kommunisere er en menneskerett – ikke alle kan snakke, men alle kan kommunisere. Vi ønsker å øke deltakernes mulighet for kommunikasjon og deltakelse i deres hverdagsaktiviteter.»

 

Abilia har tidligere samarbeidet med AllAgeHub, hvor våre hjelpemidler inngår i deres testmiljø. I den forbindelse ble Abilias tids- og planleggingsverktøy MEMOplanner valgt ut til å testes i 1,5 – 6 måneder og deretter evaluert på hvor godt det svarte til kommunenes behov.

 

MEMOplanner hjelper til med å se hvilken dag det er, klokkeslett og hvilke aktiviteter som er planlagt i løpet av dagen, uken og måneden. Den gir tydelige påminnelser og hjelper også med for eksempel sjekklister. MEMOplanner ble satt opp i fellesarealer hvor beboere, deltakere og ansatte hadde tilgang.

 

Evalueringen etter testperioden viste følgende resultater ved introduksjonen av MEMOplanner:

 • Flertallet av beboerne/deltakerne ble mer selvstendige, da de ikke trengte å henvende seg til personalet med spørsmål i samme grad som før – tydelig oversikt og struktur på MEMOplanner formidlet informasjonen de trengte
 • Beboeres/deltakeres mulighet for kommunikasjon, påvirkning og trygghet i sin hverdag økte
 • Beboere/deltakere ble mer involvert i daglige aktiviteter og det som skjer i bofellesskapet
 • Interessen for felles aktiviteter økte, noe som ble antatt å gagne fellesskapet
 • Personalet opplevde et bedre arbeidsmiljø med mindre stress og økt følelse av å strekke til i arbeidet med å gi støtte til beboere/deltakere
 • Fra et virksomhetsperspektiv ble arbeidsmiljøet forbedret og dermed økte sjansen for å nå virksomhetsmålene

 

I en av virksomhetene ble det også identifisert muligheter for å utvide bruksområder i for eksempel brukermøter, avstemninger og valg av aktiviteter. Disse resultatene bekrefter tidligere studier og evidens som finnes rundt Abilias løsninger innen bofellesskap.

 

Dagens individuelle digitale hjelpemidler fra Abilia er velferdsteknologi som har større effekt enn bare å gjøre ting bedre for den enkelte. Våre digitale hjelpemidler er velferdsteknologi som også påvirker personalets arbeidsmiljø positivt og bidrar til mer effektiv drift.

 

Les mer om vår innsikt innen bofellesskap eller kontakt oss for å finne ut mer om våre løsninger.

 

MEMOplanner next generation

                         MEMOplanner

 

 

Her finner du rapportene fra AllAgeHub (på svensk).

  

 

Om AllAgeHub

 

AllAgeHubs visjon er å være en samarbeidsplattform for forskning, utvikling og innovasjon som fremmer tilgjengelige bomiljøer og velferdsteknologiske tjenester slik at mennesker, uavhengig av funksjonell rekkevidde og alder, kan leve selvstendige og trygge liv.

 

I samarbeid med aktører fra akademier, sivilsamfunn, næringsliv og offentlig sektor utvikler AllAgeHub et brukerdrevet testmiljø, med mål om å stimulere til bruk av velferdsteknologi som møter brukernes reelle behov.

 

AllAgeHub er et initiativ fra i alt tretten kommuner i Gøteborgsregionen med Gøteborgsregionens Kommuneforbund, GR, som prosjektleder.