Hopp til hovedinnhold

Varsling

En individuell alarmløsning kan på mange måter gjøre hverdagen friere og sikrere. Vi har stasjonære og bærbare alarmer som detekterer epileptiske anfall. Disse kan brukes hele døgnet, bare i sengen eller når personen er hjemmefra. ​For personer med kognitiv funksjonsnedsettelse kan det være godt å sove på eget rom. ​Med passive alarmdetektorer kan pårørende eller pleie- og omsorgspersonell gi tilsyn dersom en person har nedsatt balanse, er på vei ut midt på natten eller har andre behov for omsorg. ​

For personer med nedsatt bevegelighet kan det være fint å tilkalle en person fra et annet rom ved hjelp av et knappetrykk. ​Alarmer kan mottas av pårørende eller helsepersonell via personsøker, mobiltelefon eller andre alarmsystemer. Løsningene fungerer i alle typer boliger og pleiemiljøer. 

Les mer her: For økt trygghet - Varslingshjelpemidler