Hopp til hovedinnhold

Økt motivasjon og villighet til å utføre aktiviteter

Evidens 


Forskningsstudier viser at brukerne blir mer motivert og villige til å utføre aktiviteter og gjøremål når de bruker hjelpemidler fra Abilia.

 

Når brukerne føler at de kan strukturere, styre og få mer kontroll på hverdagen, blir de tryggere og mer motivert til å utføre daglige aktiviteter og gjøremål. Brukerne forteller at de er mer villige og motiverte til å ta initiativ og finne på morsomme ting, som de ellers ikke ville ha gjort.

 

Funn fra separate forskningsstudier, der elever med kognitive funksjonsnedsettelser i videregående skole og voksenopplæring fikk egnede tekniske hjelpemidler, viser at selv relativt enkle tiltak kan øke elevenes motivasjon og evne til måloppnåelse. Mange elever fikk bedre resultater og syntes det var lettere å håndtere vanskelige situasjoner på skolen når de brukte tekniske hjelpemidler. Fraværet gikk også ned. De tekniske hjelpemidlene ble brukt både i skoletiden og ellers.

 

Våre produkter


MEMOday, MEMOmessanger, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, Night-and Day Calendar, MEMO Timer

 

Kilder


Funnene er basert på 4 forskningsstudier, som omfattet 422 deltakere, eldre med demens, barn, ungdom og voksne med kognitive og psykiske funksjonsnedsettelser samt familie, støttepersoner og helsepersonell. 

 

Adolfsson 2014, Adolfsson 2015, Dahlin 2013 og Nilsson Lundmark 2013.

 

Referanselisten over forskningsstudierne finner du her