Hopp til hovedinnhold
arbetsplats

Mangfold betyr mer lønnsomme bedrifter

I dag er det mange potensielle arbeidstakere som føler seg utestengt fra arbeidslivet på grunn av kognitive funksjonsnedsettelser. Det skaper ikke bare sosial isolasjon, men kan også medvirke til dårligere psykisk helse, dårligere levekår og en usikker økonomisk situasjon.

 

Dagens arbeidsgivere har høyere forventninger til sine ansatte og understreker betydningen av en arbeidsplass preget av mangfold og inkludering. Disse verdiene er i stadig økende grad blitt et salgsargument innen rekruttering.  Selskaper legger stadig mer vekt på å kunne tilby et bedre og mer stimulerende arbeidsmiljø som utnytter ikke-realisert potensial og forskjellige typer erfaring.

 

Mange potensielle arbeidstakere føler seg i dag utestengt fra arbeidslivet på grunn av kognitive funksjonsnedsettelser. Dette skaper ikke bare sosial isolasjon, men også dårligere boforhold og dårligere psykiske helse. I tillegg gjør manglende inntekt at folk havner i en vanskelig økonomisk situasjon.

 

Selskaper går glipp av en mengde uutnyttet kompetanse. Ved å gjøre små tilpasninger i arbeidstempo og arbeidsoppgaver, og med riktig støtte i form av hjelpemidler og oppbakking fra ledelsen, kan vi utnytte menneskers potensial til det fulle. Dermed får vi jobben gjort og samtidig inkludert arbeidstakeren i hverdagen på arbeidsplassen.

 

Våre kognitive hjelpemidler bidrar til mangfold på arbeidsplass. I tillegg kan bedriften:

 

  • få tilgang til ny kompetanse
  • integrere mennesker med funksjonsnedsettelser på en effektiv måte
  • skape en bedre arbeidsplass for alle, både den ansatte, kolleger og leder
  • oppnå større kostnadseffektivitet ved å la den ansatte bruke sitt faktiske potensial på de rette arbeidsoppgavene.