Hopp til hovedinnhold

Utviklingsforstyrrelse

Utviklingsforstyrrelse kalles også intellektuell funksjonsnedsettelse eller kognitiv funksjonsnedsettelse og innebærer at du har vansker med å forstå og lære visse ting. Å ha en utviklingsforstyrrelse påvirker hele livet ditt, men gode rutiner og hjelpemidler kan gjøre hverdagen lettere. En utviklingsforstyrrelse kan skyldes mange forskjellige ting, og det er ganske vanlig å ha andre diagnoser samtidig. Det kan være epilepsi, CP (cerebral parese), autisme eller andre funksjonsnedsettelser, som for eksempel nedsatt syn. Det er også vanlig med hjerteproblemer, depresjon, søvnforstyrrelser, spiseforstyrrelser og fedme.

 

Hvordan kan hverdagen se ut for deg med utviklingsforstyrrelse?

 

 • Du kan ha vansker med å vite når du skal utføre oppgaver og i hvilken rekkefølge. Derfor blir du lett passiv.
 • Du kan ofte glemme viktige momenter i noe du skal gjøre, fordi du blir distrahert av noe annet.
 • Du kan ofte glemme ting som skal skje eller har skjedd.
 • Du kan ha vansker med å håndtere penger og forstå abstrakte ting.
 • Kanskje «rømmer» du av og til.
   

Det finnes forskjellige grader av utviklingsforstyrrelser

 

 • En mild utviklingsforstyrrelse innebærer at du klarer det meste selv, men trenger hjelp med enkelte praktiske ting, som for eksempel å styre økonomien og passe tiden.
 • Ved en moderat utviklingsforstyrrelse kan du som regel snakke og forstå enkle ting som hører til dagliglivet. Du trenger hjelp av mennesker som sørger for at du har det bra, og som hjelper til med for eksempel mat, klær, tider og økonomi.
 • Hvis du har en alvorlig utviklingsforstyrrelse, kan du ikke snakke, men viser hva du føler og hva du vil med kroppen, stemmen og ansiktsuttrykket. Du trenger hjelp av mennesker du kjenner for å bli forstått.
   

I Norge har omtrent en person av hundre en utviklingsforstyrrelse. Omtrent en tredjedel av disse har en moderat eller alvorlig intellektuell funksjonsnedsettelse.
Å ha en utviklingsforstyrrelse innebærer at du har vansker med å tenke abstrakt, det vil si evne til å gjøre beregninger i tankene og tenke ut konsekvenser. Det tar lengre tid for deg å lære og forstå en del ting. Imidlertid har du samme behov for trygghet og kjærlighet som alle andre, men du har kanskje en annen måte å uttrykke følelsene dine på.
Trening og muligheter til å få nye erfaringer og opplevelser gjør at du som har en utviklingsforstyrrelse kan klare ting bedre og være mer delaktig på forskjellige områder.

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?


En utviklingsforstyrrelse er ikke en fysisk eller psykisk sykdom. Det er ikke noe du kan bli frisk av, men du kan kompensere for funksjonsnedsettelsen med gode rutiner og hjelpemidler.
Når du kjenner at du ikke har kontroll over det som skjer i omgivelsene dine, kan vi i Abilia hjelpe deg. Vi har et bredt utvalg av forskjellige digitale kalendere som kan være til hjelp i hverdagen. Ved hjelp av tydelige instruksjoner kan du for eksempel få oversikt over og struktur på dagen og utføre ting på egen hånd. Du kan få påminnelser om ting som skal gjøres, få hjelp til å håndtere penger, oppfatte tid og til å forstå teoretiske begreper. Du kan føle deg trygg også når du er utenfor hjemmet, siden du kan ta kalenderen med overalt. Det finnes også innebygde funksjoner som for eksempel krisehåndtering. Det vil si at du raskt kan trykke på en knapp dersom du blir redd eller akutt syk og umiddelbart få råd om hva du skal gjøre, og hvem du skal kontakte. Du kan også selv holde styr på hvordan du har det og kontrollere stressnivået ditt ved hjelp av ulike spørreskjema, som du selv setter sammen etter behov.

Våre hjelpemidler er også til stor hjelp for dem som er rundt deg, siden de kan få beskjed om hvordan du har det, hva du gjør, og om du forsøker å rømme – uten at de trenger å være i nærheten. 

 

Nedenfor er noen av våre hjelpemidler for de med Utviklingsforstyrrelse: