Hopp til hovedinnhold
Old love
Digitalisering og forebyggende omsorg gir samfunnsøkonomisk gevinst
Utviklingen i samfunnet vårt fører til at mennesker lever lenger enn noen gang. Det er gode nyheter for oss alle, men det innebærer en utfordring for samfunnet. I takt med at vi blir eldre, rammes vi i større grad av langvarige helseproblemer og trenger flere helsetjenester og mer sosial omsorg.

For samfunnet

 

Digitalisering og forebyggende omsorg gir samfunnsøkonomisk gevinst

 

Utviklingen i samfunnet vårt fører til at mennesker lever lenger enn noen gang. Det er gode nyheter for oss alle, men det innebærer en utfordring for samfunnet. I takt med at vi blir eldre, rammes vi i større grad av langvarige helseproblemer og trenger flere helsetjenester og mer sosial omsorg.

 

Det er personer over 80 år som er de store brukerne av pleie- og omsorgstjenester. Denne utviklingen fører til nye krav til organisering av velferden og tildeling av ressurser. Det er også viktig å skape likeverdig omsorg over hele landet.

 

Pleie og omsorgssektoren må tilpasses behovene til denne voksende delen av befolkningen, og det er mange ulike områder som må utvikles. En del av dette er å dra nytte av digitaliseringen og digitale verktøy, samt å arbeide med forebyggende tiltak for å optimalisere de eksisterende ressursene. Det må være mulig for eldre å fortsatt bo hjemme, samtidig som de også har rett til trygghet, selvstendighet og delaktighet.

 

Å arbeide med forebyggende tiltak er kritisk for at brukeren skal kunne beholde eller øke aktivitetsnivået, få større trygghet og bli mer selvstendig der det er risiko for økt funksjonsnedsettelse.

 

Forebyggende tiltak er dessuten en av nøklene til å håndtere omsorgsbehovet, ettersom personer som lever i ordinær bolig er eldre i dag enn tidligere, samtidig som det finnes færre tilgjengelige plasser i omsorgsboliger. Forebyggende omsorg og hjelpemidler er en investering som fører til at ressurser blir brukt på en mer effektiv måte ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.