Hopp til hovedinnhold
school

Hjelp folk til å lykkes

 

Hjelp folk til å lykkes

 

Statistikken viser at kun 16 % av voksne med autisme i Storbritannia har lønnet arbeid på heltid. Elever med funksjonsnedsettelser i England, Wales og Skottland gjør det langt dårligere på skolen enn funksjonsfriske elever, og har langt større sannsynlighet for å bli stående utenfor arbeidslivet, enten permanent eller midlertidig.

 

En rekke studier viser at tidlig støtte og hjelp i livet øker sjansene drastisk for å lykkes på skolen, i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Det å ha (en)- ta bort en ) kvalifikasjoner som tilsvarer en universitetsgrad kan ha stor betydning for mulighetene på arbeidsmarkedet. Forskjellen mellom funksjonshemmede og funksjonsfriske når det gjelder å være i jobb er betydelig mindre blant dem som har en universitetsgrad enn i befolkningen generelt.

 

Så mange som 15 % av alle elever i dag har spesielle opplæringsbehov. Det er helt klart behov for å finne metoder og løsninger som kan hjelpe disse personene på en kostnadseffektiv måte.

 

På bakgrunn av forskningsresultater og mer enn 40 års erfaring fra arbeid med barn med kognitive vansker i Skandinavia vet vi at våre hjelpemidler gir barn mulighet til et rikere liv.

 

Vi har alle et ansvar for å bidra til barns trivsel og læring.

 

Hur stöttar vi barn och ungdomar att klara skolan? - Seminarium i Almedalen 2019